Po tom, čo na sklonku predminulého roku prišli Lipany o nádejného talianskeho investora, spoločnosť  Fonderia di Torbole, ktorá plánovala zamestnať 250 ľudí, zmenila samospráva taktiku. Namiesto jednej veľkej firmy sa rozhodla svoj nový priemyselný park zaplniť viacerými menšími spoločnosťami.

Nová stratégia prináša ovocie v podobe piatich firiem, ktoré v meste postupne rozbehnú prevádzky. So všetkými už sú podpísané zmluvy na prenájom pozemkov v priemyselnom parku Za traťou. Firma Teprofa Slovakia sa v ňom už vlani aj usadila a vo svojej strojárskej prevádzke zamestnala 20 ľudí. V tej istej brandži bude podnikať aj miestna spoločnosť Aluminium Systém, ktorá chce rozbehnúť výrobu v druhej polovici tohto roka. Zhruba v tom istom období spustí produkciu betónových zmesí a výrobkov z betónu poľská spoločnosť P.P.U.H. Witecki Jerzy-Kawula Marek Spolka Jawna. A rovnako aj firma ICLA, ktorá sa v Lipanoch bude venovať miešaniu farieb, náterových hmôt, tmelov a výrobe brúsnych materiálov. Súčasťou priemyselného parku bude aj fotovoltaická elektráreň, ktorú postaví firma Tecoma Travel Agency. Všetci investori zamestnajú dovedna 50 ľudí.

S ďalšími samospráva rokuje. Pri ich získavaní ju však brzdia isté hendikepy. Za najväčší považuje primátor mesta Eduard Vokál polohu Lipan. Ležia neďaleko Prešova a chýba im diaľničné spojenie. „Aj napriek tomu, že ponúkame nižší nájom než na západnom Slovensku, investori sa kvôli infraštruktúre usadia radšej tam,“ vysvetľuje primátor. Pri vyjednávaní s firmami ho brzdí aj to, že pozemky v priemyselnom parku nemôže predať, ale v priebehu pätnástich rokov iba prenajímať. V roku 2008 mesto získalo na výstavbu parku dotáciu zo štrukturálnych fondov 1,8 milióna eur. Jednou z podmienok bol aj záväzok nepredávať pozemky počas pätnásťročného obdobia. Veľa investorov však podľa E. Vokála chce pôdu kúpiť, a preto si vyberajú samosprávy, ktoré im túto možnosť môžu ponúknuť.

Okrem priemyselných zón si Lipany sľubujú vytvorenie nových pracovných miest v budúcom Aquaparku. Ten má vyrásť pri miestnom geotermálnom zdroji. Mestské zastupiteľstvo bude v júni rozhodovať, či investorom, ktorý ho vybuduje, bude spoločnosť Pharmacy plus. S ňou mesto došlo najďalej pri rokovaniach o podobe geotermálneho projektu.

Ilustračné foto na titulke - Ivan Fleischer