Syn Dariny Ostružiarovej ustúpi, keď sa k nemu niekto priblíži. Je autista. Róžu však objíma, prihovára sa jej. Vďaka svojej mame sa o poníka už druhý rok pravidelne stará v Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave. Projekt hipoterapie bol podporený ČSOB nadáciou práve na podnet Dariny Ostružiarovej, zamestnankyne spoločnosti ČSOB Leasing.

Všetky deti tu majú problém

Darina má v škole oboch synov, staršieho s nedoslýchavosťou. „Mladšiemu veľmi pomáha, že je v škole s deťmi s rôznymi problémami.“ Škola má 120 detí, z toho 60 % so sluchovým postihnutím, 40 % s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami učenia. Deti sú z celého Slovenska, takmer polovica je na internáte. Vo vyučovaní využívajú rôzne terapeutické metódy s podporou Montessori pedagogiky. „Vyhľadávame a podporujeme talent každého dieťaťa. Chceme, aby deti napriek hendikepu prežívali radosť,“ vysvetľuje Jarmila Cifrová, riaditeľka školy. „Navzájom sa prijímajú a pomáhajú si, lebo všetky deti tu majú nejaký hendikep.“

Jednou z terapeutických metód je hipoterapia s Róžou. Dva roky hľadali peniaze na jej pravidelné zaradenie do vyučovania. „Dostávame od štátu tak málo peňazí na bežné fungovanie, že som si to nemohla dovoliť financovať,“ dodáva Jarmila. Výsledky projektu vníma najmä u detí s viacnásobným postihnutím. Tínedžerom pomáha harmonizovať ich disproporcie medzi telesným a psychickým vývojom, ktoré sú v tomto veku oveľa vypuklejšie.

„Vyhľadávame a podporujeme talent každého dieťaťa. Chceme, aby deti napriek hendikepu prežívali radosť,“ vysvetľuje Jarmila Cifrová, riaditeľka Základnej školy s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave.

Chvíle, ktoré stoja za všetky peniaze

Poník býval v škole príležitostne. Keď prišiel, deti boli šťastné. Tie, ktoré sa nevedeli dovtedy socializovať, sa mu prihovárali, objímali ho. Zuzana Juráneková, školská koordinátorka projektov, prišla s nápadom mať poníka v škole pravidelne. Vďaka projektu je Róža pár dní v škole a potom sa vracia do domovského výbehu, kde je s inými koňmi. Vracia sa vybehaná a pokojná, čo je podľa Moniky Čulíkovej, animátorky tohto programu, pri hipoterapii veľmi dôležité.

Pri poníkovi sa vystriedajú  všetky deti. Môžu ho hladkať, objímať. „Kôň je pokojné a vnímavé zviera. Psychický stav človeka sa na neho neprenáša. Už len jeho pozorovanie dokáže deti upokojiť,“ vysvetľuje Monika. Mladšie deti sa na poníkovi aj vozia, staršie - ťažšie sa o neho najmä starajú. Každé dieťa si pri poníkovi nájde to, pri čom sa cíti najlepšie. Pobyt s poníkom prospieva aj telesnému zdraviu. Sú vonku za každého počasia, vozenie sa na poníkovi prospieva koordinácii, telesnej zdatnosti i zdravej chrbtici. Deti, ktoré sa o neho starajú – čistia ho, kŕmia, alebo sa učia zdvihnúť mu nohu, prirodzene získavajú trpezlivosť i sebavedomie.

Najdôležitejšie pre deti je podľa Moniky to, že si vytvárajú s Róžou citové puto, ktoré im pomáha otvárať sa svetu ľudí. „V mnohých rodinách chýba objatie. Objať koňa je prirodzené. Ľuďom a zvlášť našim deťom robí objatie veľmi dobre, lebo sa pri ňom vylučujú hormóny šťastia,“ dodáva Monika Čulíková. Vidieť autistického chlapca, ako objíma poníka alebo dievčatko, ktoré dovtedy nerozprávalo, ako príde k nemu a povie mu, že je jeho najlepšia kamarátka, sú chvíle, ktoré stoja za všetky peniaze. Prítomnosť poníka je dôležitá aj pre internátne deti, ktoré si tak vypĺňajú čas bez rodiny.

„V mnohých rodinách chýba objatie. Objať koňa je prirodzené. Ľuďom a zvlášť našim deťom robí objatie veľmi dobre,“ hovorí Monika Čulíková, animátorka programu hipoterapie.

Ku koňom by sa inak nedostali

„S našimi chlapcami je ťažšie sa niekam dopraviť,“ hovorí Darina Ostružiarová o možnostiach vziať deti za koňmi mimo Bratislavu. Projekt bol spôsob, ako dostať dobré veci k deťom do školy. Obrovským prínosom je to podľa riaditeľky školy najmä pre deti zo sociálne slabšieho prostredia, ktoré by sa možno nikdy ku koňom nedostali. Veľmi oceňuje podporu ČSOB nadácie, ako aj záujem pani Dariny a zanietenosť koordinátorky Zuzany. „Program je nastavený tak, aby pomohol naozaj dobrej a kvalitnej veci,“  konštatuje Darina.

ČSOB nadácia od roku 2010 podporuje projekty, ktoré prinášajú pozitívnu zmenu v spoločnosti a posilňujú jej základné hodnoty. Cieľom nadácie je aktívne zapájať verejnosť do verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít, realizovať projekty z oblasti zdravia a aktívneho životného štýlu, ako aj vzdelávania. V rámci Zamestnaneckého grantového programu podporila ČSOB nadácia v ročníku 2018/2019 sumou 198 286,88 € až 60 projektov z celého Slovenska. V aktuálnom ročníku 2019/2020 sa výškou finančnej podpory 230 000 € radí medzi najväčšie grantové programy firiem na Slovensku.

Hipoterapia

Hipoterapia je rehabilitačná metóda, pri ktorej sa na liečebné účely využíva kôň. Patrí medzi metódy animoterapie. Zahŕňa rehabilitáciu, psychológiu i resocializáciu. Ako prvý spomenul liečbu koňom Hypokrates. Pohyb koňa je základný liečebný a rehabilitačný prostriedok. Výberu koňa musí byť venovaná veľká pozornosť. Okrem fyzických predpokladov má byť kôň psychicky vyrovnaný, pokojný, uvoľnený, trpezlivý, s chuťou pracovať, bez zlozvykov, neľakajúci sa rôznych podnetov, ľahko ovládateľný. Najvhodnejší je kôň, ktorému dôveruje hipológ i pacient.

„S našimi chlapcami je ťažšie sa niekam dopraviť,“ hovorí o možnostiach vziať za koňmi mimo Bratislavu svojich synov Darina Ostružiarová, zamestnankyňa spoločnosti ČSOB Leasing.

Druhy hipoterapie:

 1. Hiporehabilitácia – je najrozšírenejšou formou hipoterapie a využíva sa v medicíne. Vozenie sa na koni alebo jazdenie je súčasťou rehabilitačných prvkov na minimalizovanie či odstránenie fyzického alebo mentálneho hendikepu.
 2. Liečebno–pedagogické jazdenie – kôň sa využíva na vytvorenie učebných predpokladov, podporu pozitívnych zmien chovania, odstránenie alebo zmiernenie prejavov niektorých duševných porúch alebo zmyslového deficitu.
 3. Športové jazdenie pre znevýhodnených – spočíva v aktívnom jazdení pacienta za použitia špeciálnych pomôcok alebo zmenenej techniky jazdy. Pacient sa môže zúčastniť aj športových súťaží.

Hipoterapia pôsobí komplexne aj na:

 • normalizáciu svalového tonusu,
 • rytmizáciu organizmu,
 • koordináciu pohybov,
 • narúšanie patologických stereotypov,
 • zlepšenie rovnováhy,
 • reedukáciu reči,
 • zvyšovanie sebadôvery,
 • energetické posilnenie pacienta,
 • nedekompenzované neurózy a psychózy,
 • autistov,
 • hyperkinetické deti.