Koncom minulého roka sa však centrála nórskeho koncernu rozhodla radikálne okresať počet svojich závodov v Európe z 31 fabrík iba na 25. „Aj napriek tomu, že ponuka z maďarskej strany bola veľmi atraktívna, naša spoločnosť nechcela v tomto čase vytvárať novú výrobnú prevádzku,“ vysvetľuje D. M. Boerm.

Nové projekty pre PSA

Kongsberg Automotive ešte zvažoval presťahovať vrábeľskú fabriku na východné Slovensko. No spoločnosť by tak nezískala investičné stimuly, ktoré by jej tento krok umožnili realizovať. Pravidlá štátnej pomoci totiž nedovoľujú prideliť firme finančné prostriedky, ak ide o presun výroby v rámci štátu alebo medzi krajinami EÚ, a nie o vytvorenie nových pracovných miest.

Nakoniec Kongsberg Automotive nielenže ostáva vo Vrábľoch, ale tamojšiu fabriku významne rozšíril o novú výrobnú halu, kde bude produkovať riadiace systémy pre prevodovky. Firma totiž získala tri nové projekty pre automobilku PSA Groupe.

„Počet nových vytvorených pracovných miest je zatiaľ 180. Celková investícia presiahne štyri milióny eur,“ hovorí D. M. Boerm. Do konca budúceho roka má v novej prevádzke vzniknúť 280 pracovných miest. Na investíciu nežiadal podnik investičnú pomoc.

Prijali ľudí z Maďarska

Kvôli úradom chceli odísť do Maďarska, nakoniec fabriku vo Vrábľoch rozširujú

Kongsberg Automotive Zdroj: Kongsberg Automotive

Kongsberg Automotive aktuálne zamestnáva na Slovensku takmer tisíc pracovníkov. „Najväčšou výzvou pre spoločnosť je udržať aktuálny stav zamestnancov a čo najnižšiu fluktuáciu a v tom istom čase hľadať spôsoby ako prijať ďalších zamestnancov,“ myslí si D. M. Boerm.

Situácia na pracovnom trhu v regióne je podľa neho už viac ako dva roky nepriaznivá. Veľké investície spoločností Jaguar Land Rover a Amazon prakticky vysali tamojší pracovný trh. Z tohto dôvodu Kongsberg Automotive v tomto roku musel prijať aj pracovníkov z cudziny, konkrétne z Maďarska.

Chýba infraštruktúra

„Tu sme narazili na problém, že nie je pripravená infraštruktúra na tento spôsob riešenia nedostatku pracovnej sily. Chýbajú ubytovacie kapacity, vhodné autobusové spoje,“ dodáva šéf fabriky. Nórska spoločnosť sa snaží integrovať aj marginalizované skupiny, čo si vyžaduje úplne iný prístup v procese zaškolovania a celkového doterajšieho fungovania spoločnosti.

Kongsberg Automotive bola založená na Slovensku v roku 1995 pod názvom United Parts. V roku 2001 bola odkúpená americkou spoločnosťou Teleflex Inc. a od roku 2008 sa stala súčasťou nórskeho koncernu.