Milan FiľoSkupina papierenských podnikov s majoritnou účasťou Eco-Investu, a.s., Ružomberok sa formuje do skupiny SHP Group, ktorá by mala zastrešovať slovenské i zahraničné akvizície.

Predsedom dozornej rady je majiteľ spoločnosti Milan Fiľo (36). Predsedom generálnej rady sa stal Peter Hlaváč, ktorý doteraz pôsobil vo funkcii predsedu Predstavenstva Harmaneckých papierní, a.s., Harmanec. Tie sa 6. novembra premenovali na SHP Harmanec, a.s., Harmanec.

Doterajší generálny riaditeľ SHP Miroslav Vajs sa stal prezidentom skupiny. Viceprezidentom financií a kontrolingu je Milan Varchola, ktorý v minulosti pôsobil vo firmách M. Fiľa. Viceprezidentom predaja a marketingu je Tibor Bíly a viceprezidentom inžinieringu a logistiky Ivan Fábry. Obaja v minulosti zastávali manažérske miesta v Severoslovenských celulózkach a papierňach, a.s., Ružomberok, kde je Eco-invest polovičným vlastníkom.

Manažment SHP Group dopĺňajú riaditelia jednotlivých výrobných podnikov. Ďalšími členmi vedenia skupiny sú výrobný riaditeľ SHP Harmanec Július Ernek, riaditeľ SHP Slavošovce, a.s., Slavošovce Jozef Kováč, riaditeľ bosnianskej SHP Celex, a.d., Banja Luka Marius Lipka. Kým neexistuje zákon o holdingu, bude skupina pracovať podľa jeho princípov, ale bez právnej subjektivity.

FOTO - MIRO NÔTA