Metro, ktoré sa už dlhšie nachádza v kríze, zamestnáva okolo 146-tisíc ľudí. Holding EP uviedol, že neplánuje Metro radikálne reštrukturalizovať.

„Nemáme v úmysle zatvárať v súčasnosti existujúce obchody Metra v Nemecku alebo na iných kľúčových trhoch Metro Group ani vo veľkom rušiť pracovné miesta,“ uvádza sa v ponuke. Takisto by sa nemali rušiť existujúce podnikové dohody ani tarifné dohody v Nemecku.

Podľa internetovej stránky Metro AG aktuálne patrí EP 10,91 percenta koncernu. Prostredníctvom nákupov akcií a opcií si EP už zabezpečil prístup k viac než 30 percent akcií. Cieľom ponuky je zabezpečiť EP Global Commmerce prevzatie plnej prevádzkovej kontroly nad koncernom. EP ponúka za kmeňovú akciu Metro AG 16 eur a za prioritnú akciu 13,8 eura. Ponuka hodnotí koncern celkovo na 5,8 miliardy eur.

EP má podľa vlastných slov „plnú podporu hlavného akcionára spoločnosti Haniel“, ktorá vlastní 15,2 percenta Metro AG. Nemecký koncern uviedol, že predstavenstvo a dozorná rada ponuku pozorne preskúmajú a po predložení pokladov k nej zaujmú stanovisko.

Akcionárom odporučil, aby pred zverejnením tohto stanoviska nepredávali svoje akcie EP ani osobám, ktoré konajú v mene holdingu.

Okrem Franz Haniel & Cie GmbH sú ďalšími veľkými akcionármi Metra Meridian Stiftung (14,19 percenta), Beisheim Holding (6,59 percenta) a Ceconomy (6,39 percenta).

„Veľmi si ceníme angažovanosť všetkých zamestnancov Metra. Už majú za sebou veľké zmeny a v týchto ťažkých časoch robia pozoruhodnú prácu. Zaslúžia si však najlepšiu dlhodobú stratégiu a budú profitovať zo zotavenia a dlhodobého rastu Metra," uviedol D. Křetínský.