Úsek ekonomiky ZSSK aktuálne podľa hovorcu Tomáša Kováča spracováva odhad očakávaného vývoja nákladov a výnosov za rok 2020 v troch variantoch trvania krízových opatrení a redukcie dopravných výkonov pre varianty jedného, troch alebo šiestich mesiacov.

Nedá sa totiž momentálne predpokladať, ako dlho bude mimoriadny stav trvať. „Prvé odhady výpadku tržieb sú nepomerne vyššie než odhadovaná úspora nákladov a z tohto dôvodu je nutné hľadať a navrhnúť opatrenia, ktoré prinesú úsporu aj v ďalších nákladoch,“ podotkol.

V súčasnosti jazdia vnútroštátne vlaky ZSSK podľa sobotného grafikonu. Odhadovaná úspora pri redukcii výkonov počas jedného mesiaca pri aktuálne nastavenom grafikone predstavuje podľa T. Kováča v prípade poplatku za dopravnú cestu 1,2 milióna eur a úspora trakčných zdrojov (nafta a elektrina) je zhruba 1,5 milióna eur.

„Máme teda nižšie náklady na energie a palivo. Menej budeme platiť Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR), hoci ony sú tiež štátna spoločnosť a s našimi peniazmi stopercentne počítali,“ dodal hovorca.

ZSSK zrejme klesnú aj mzdové či marketingové náklady. Táto úspora však podľa T. Kováča nepokryje výpadok tržieb a zvýšené náklady na dezinfekciu v čase pandémie. Zdôraznil, že pokiaľ ide o rušenie či pridávanie spojov a ďalšie opatrenia, ZSSK je viazaná rozhodnutiami Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

Prepad aj v nákladnej preprave

ZSSK Cargo, ktorá poskytuje služby železničnej nákladnej prepravy, zaznamenala 10-pecentný pokles tržieb oproti plánu.

„Tento pokles evidujeme voči už upravenému plánu po zapracovaní vplyvov recesie oceliarskeho priemyslu a dopytu po prepravách v druhej polovici roka 2019, čo má samozrejme na spoločnosť výrazný negatívny dosah,“ spresnila riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová.

Časť poklesu je pritom naviazaná na opatrenia vlády. Zásadný vplyv však majú aj opatrenia priemyselných podnikov v reakcii na obmedzenia vlád a výrazný pokles dopytu po ich tovaroch.

Ako priblížila, najväčší prepad je okrem oceliarskeho priemyslu v automobilovom a drevospracujúcom. Zároveň je viditeľné aj obmedzenie vývozu kovov do najviac postihnutých krajín v regióne Talianska a Švajčiarska.

Koronavírus zastavil aj cestovanie vlakom. Železničiari hlásia masívny prepad tržieb

Nová vlaková súprava DMH 861 v železničnej stanici Zvolen Zdroj: ZSSK

„Celkový dosah vplyvov pandémie je momentálne veľmi ťažké odhadnúť. Predpokladáme však, že situácia sa začne stabilizovať najskôr v treťom štvrťroku 2020,“ dodala S. Kuncová. Súčasne podotkla, že náklady spojené s vybavením zamestnancov ochrannými a dezinfekčnými prostriedkami a so zvýšenou dezinfekciou priestorov sú značné.

„Dramatické zníženie dopytu sa logicky odráža aj na potrebe okamžitého hľadania rezerv v produktivite zamestnancov, technických výrobných prostriedkov, ale, samozrejme, aj na hľadaní nových obchodných prípadov s cieľom pokryť variabilné náklady,“ priblížila S. Kuncová.

Ubezpečila, že všetky kroky v oblasti zamestnanosti budú komunikované so zástupcami odborov, od ktorých očakáva podporu v tejto neľahkej situácii.

„Manažment ZSSK Cargo sa vo zvýšenej miere sústreďuje na úspory vo všetkých nákladových oblastiach. Zároveň prijímame opatrenia na ďalšie zefektívňovanie interných procesov s využitím digitalizácie nielen vo vzťahu k zákazníkom, ale aj dovnútra spoločnosti,“ ozrejmila.

Návrat bude ťažký

Hovorca ZSSK upozornil, že ani cestovný ruch, ani doprava sa nevrátia na rastovú krivku len tak. Predpokladá však, že železničná doprava je schopná napomôcť pri rekonvalescencii krajiny po kríze.

„Náš rast za posledné roky bol postavený na rastúcej ekonomike, s ktorou súviseli služobné cesty, dopravné zápchy i zvýšené cestovanie za rekreáciou. Toto sa zo dňa na deň zázrakom nevráti. Nábehová krivka bude postupná, pomalá a bolestivá. Určite bude zvádzať ekonómov k znižovaniu vlakových frekvencií, čo by znamenalo tiež znižovanie atraktivity vlakovej prepravy pre cesty do a z práce,“ priblížil T. Kováč.

Pokrízové obdobie by sa podľa neho mohlo stimulačne využiť na prípravu a realizáciu infraštruktúrnych rozvojových projektov, ktoré sa v čase rastu začnú razantne vyplácať.