To sa prejavuje aj nárastom podielu kontraktnej logistiky v celkovom obrate skupiny Geis na Slovensku. „Aby sme pokryli požiadavky nových zákazníkov a mohli ponúknuť rozsiahlejšie služby, otvorili sme v priemyselnej zóne Vlkanová špecializované pracovisko,“ uviedol Rastislav Petrík, riaditeľ zvolenskej pobočky Geis SK Zvolen. „Výhodou je optimálne napojenie pracoviska na náš distribučný systém, pretože Vlkanová leží v tesnej blízkosti nášho distribučného centra vo Zvolene,“ dopĺňa Rastislav Petrík.

Kontraktná logistika v podaní Geis SK

Distribučné centrum vo Zvolene

Pobočka vo Vlkanovej zabezpečuje okrem skladovania a manipulácie všetky požadované práce s pridanou hodnotou (VAS) a pracuje ako multi-user pracovisko, čo umožňuje pružnú reakciu na zmeny skladových kapacít a vychystávacieho a baliaceho procesu v náväznosti na kolísanie objemov jednotlivých klientov. K dispozícii je vybavenie podľa štandardov skupiny Geis, vrátane WMS (Warehouse Management System) riadenie skladu, na ktorého základe sú jednotlivé projekty postavené.

Kontraktná logistika v podaní Geis SK

Nové špecializované pracovisko vo Vlkanovej

Nevyhnutnosťou je štandardizácia identifikácie tovaru - čiarové kódy, popr. QR alebo 2D kódy, EDI komunikácia, štandardom sú RF terminály s využitím čiarových kódov. „V oblasti kontraktnej logistiky máme potrebné know-how a profesionálny tím. A vzhľadom k tomu, že sa vo Vlkanovej naskytá ďalšie rozšírenie skladovej plochy, môžeme tieto služby ponúknuť aj novým klientom.“

Kontraktná logistika v podaní Geis SK

Nové špecializované pracovisko vo Vlkanovej

Technické parametre pobočky:
Celková plocha skladu: 3 900 m²
Vybavení skladu: EZS, 24 hodín strážený areál, CCTV
Skladové technológie: WMS, čiarové kódy, RF terminály, regálový a policový systém
Manipulační technika: retrak, vysokozdvižný vozík, nízkozdvižný vozík
Poskytované služby: skladovanie, manipulácia, balenie, VAS služby, distribúcia
Adresa: Geis SK s.r.o., Továrenská 2, 976 31 Vlkanová
Viac informácií na: www.geis-group.sk