Zajtra sa začína konkurzné konanie voči Nováckym chemickým závodom. Rozhodol o tom Okresný súd v Trenčíne. Chemička sa k návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodla po tom, čo jej Európska komisia udelila pokutu 19,6 milióna eur za údajnú kartelovú dohodu.

Vedenie chce týmto krokom chrániť podnik pred veriteľmi a chce naďalej pokračovať vo výrobe. Firma je významným zamestnávateľom na Hornej Nitre, zamestnáva približne dvetisíc ľudí a sú na ne prepojené ďalšie priemyselné odvetvia.

"Okresný súd Trenčín vydal uznesenie, ktorým rozhodol o začatí konkurzného konania voči dlžníkovi Novácke chemické závody, akciová spoločnosť. Súd najneskôr do piatich dní od začatia konkurzného konania vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo dlžníkovi v rovnakej lehote ustanoví predbežného správcu, ak má pochybnosti o jeho majetnosti. Pokiaľ súd vydá uznesenie o vyhlásení konkurzu, v tomto uznesení zároveň ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky,” spresnil hovorca Krajského súdu v Trenčíne Roman Tarabus.

Podľa júlovej správy Európskej komisia novácka chemička a jej bývalá materská spoločnosť 1. garantovaná budú musieť zaplatiť za kartelové dohody s ďalšími európskymi chemickými spoločnosťami. Rozhodla o tom komisia, ktorá dokopy v ôsmich prípadoch udelila pokuty v sume 61,1 milióna eur. Podľa komisie mali v rokoch 2004 a 2007 pokutované spoločnosti stanoviť ceny a rozdeliť si trhy s práškovým acetylidom vápenatým, granulovaným acetylidom vápenatým a granulovaným horčíkom. Tieto produkty sa využívajú najmä v oceliarskom priemysle, vo veľkej časti Európskeho hospodárskeho priestoru.

Okrem NCHZ pritom Brusel pokutoval aj nemeckú firmu Almamet, rakúsku Donau Chemie, nemecko-rakúsku Ecka Granulate, slovinský energetický Holding Slovenske elektrarne za jej bývalú dcérsku spoločnosti TDR Metalurgija, nemeckú SKW Stahl Metallurgie a jej bývalé materské spoločnosti Evonik Degussa a Arques industries. Na cenových dohodách sa mala podieľať aj holandsko-švédska firma Akzo Nobel, ktorej však bola napokon celá pokuta v navrhovanej výške 17,4 milióna eur odpustená, keďže existenciu kartelu oznámila komisii. Spomedzi všetkých pokutovaných firiem tak NCHZ musia zaplatiť pokutu najvyššiu.

Ilustračné foto - Flickr.com