Na odmeny sa tak môžu tento rok tešiť zamestnanci v desatine malých, 38 percent stredne veľkých a takmer polovici veľkých firiem. Najväčší podiel firiem, ktoré sa chystajú vyplácať koncoročné odmeny, je v Trnavskom (54 percent) a Trenčianskom (49 percent) kraji. Naopak, najmenej firiem chystajúcich koncoročné odmeny je v Prešovskom kraji (27 percent).

V priemere každá tretia firma na Slovensku (34 percent) tento rok neplánuje vyplácať svojim zamestnancom žiadne koncoročné odmeny. Ďalšie, zhruba tri percentá spoločností oslovených v prieskume, odmeny za tento rok vyplatí, ale nie v závere tohto roka, ale v tom nasledujúcom.

Najčastejšie v peňažnej forme

Odmeny pritom vyplácajú firmy najčastejšie v peňažnej forme (96 percent). Poukážky a vecné dary volí len minimum oslovených podnikateľov. Ak firmy odmeny nevyplácajú, najčastejším dôvodom je ich finančná situácia (32 percent). Ďalších 15 percent firiem poskytuje iné formy odmeňovania.

Najčastejšou priemernou výškou ročnej odmeny je 500 eur (24 percent). V priemere tisíc eur a viac plánuje vyplatiť viac ako pätina firiem (21 percent). V porovnaní s vlaňajškom sa výška odmien zásadne nelíši. Takmer tri štvrtiny firiem budú tento rok vyplácať rovnaké odmeny ako vlani, zatiaľ čo 12 percent podnikateľov dá svojim zamestnancom nižšie odmeny ako v roku 2018 a 15 percent vyplatí na odmenách viac.

Z pohľadu regiónov avizujú vyššie odmeny ako vlani najmä firmy v Košickom (20 percent) a Žilinskom (19 percent) kraji. Naopak, najviac firiem avizujúcich nižšie odmeny je v Bratislavskom kraji (19 percent).

Vyplácanie 14. platu

Legislatíva umožňuje vyplácať zamestnancom 14. plat, ktorý je spolu s 13. platom možné oslobodiť od platenia daní a odvodov do výšky 500 eur. V priemere 7 z 10 firiem v prieskume odpovedalo, že túto možnosť nevyužije. Štvrtina firiem tvrdí, že na to nemá, 16 percent poskytuje iné odmeny a rovnako pre 16 percent opýtaných firiem nie je možné splniť podmienky, ktoré definuje zákon.

Najviac firiem, ktoré plánujú možnosť využiť, je v radoch väčších firiem a s obratom nad 200-tisíc eur (28 percent). Možnosti nezdanenia 14. platu využije tiež päť percent malých a štvrtina stredne veľkých firiem.