Tak ako TREND.sk napísal ešte v júni tohto roka, išlo o belgickú bankovú skupinu KBC a dve lokálne finančné skupiny J&T a Pentu. Ide o prvé oficiálne potvrdenie informácie o záujme ruskej bankovej jednotky Sberbank Russia predať svoju slovenskú časť.

„Národná banka Slovenska v priebehu tohto roka posudzovala v rámci vedenia konaní aj žiadosti spoločnosti Sberbank Slovensko o udelenie predchádzajúcich súhlasov na poskytnutie informácií chránených bankovým tajomstvom pre účely due diligence,“ uviedla Martina Solčányiová, hovorkyňa centrálnej banky.

Podľa neoficiálnych informácií TREND.sk z dvoch zdrojov blízkych rokovaniam sa termín uzatvorenia predaja ale naťahuje. Preferovaný záujemca mal byť jasný pôvodne už v septembri. Za posunutím termínu uzatvorenia obchodu má byť jeden zo záujemcov, ktorý si vyžiadal viac času na vypracovanie svojej ponuky. No môžu za tým byť aj vysoké finančné požiadavky Rusov.

Generálny riaditeľ slovenskej Sberbank Rastislav Murgaš ešte v septembri potvrdil, že v súčasnosti sa ohľadne predaja nič nedeje a dodal, že oficiálne rozhodnutie o tom, že tunajšia Sberbank je na predaj, nepadlo. Na druhej strane naznačil, že v prípade ukončení sankcií do jedného roka by mohol ruský vlastník naopak uvažovať o ďalších akvizíciách na slovenskom bankovom trhu. Záujem rásť aj touto cestou Rusi pri vstupe na stredoeurópsky trh od začiatku zdôrazňovali.

Podľa rozhodnutí prvostupňového orgánu NBS počas uplynulých mesiacov banka na žiadosť samotnej Sberbank udelila súhlas na poskytnutie informácií podliehajúcich bankovému tajomstvu popri troch spomínaných spoločnostiach aj niekoľkých konzultačným firmám, prevažne z takzvanej Veľkej štvorky a renomovaným právnickým kanceláriám.

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.