Skupina Kofola si touto transakciou podľa J. Musilovej chce rozšíriť portfólio o tradičné české značky minerálnych vôd a posilniť svoju pozíciu v kategórii balených vôd na českom trhu.

Transakcia podlieha schváleniu českým Úradom na ochranu hospodárskej súťaže. Dokončenie transakcie sa očakáva v prvej polovici budúceho roka. Obe strany sa dohodli, že cenu transakcie nebudú zverejňovať.

V roku 2019 už podľa J. Musilovej prišlo k veľmi významnému spojeniu medzi konkurentmi na trhu s nealkoholickými nápojmi a toto je logický krok, ktorý zúčastneným subjektom tejto transakcie pomôže v súčasnej situácii udržať si konkurencieschopnosť a možnosť ďalšieho rozvoja.

J. Musilová priblížila, že Karlovarskú Korunní aj Ondrášovku ovláda spoločnosť Ondrášovka Holding. Obe firmy, ktoré sú predmetom transakcie, v roku 2018 spolu vygenerovali ročné tržby vo výške 850 miliónov českých korún.

Kofola dodala, že do schválenia Úradom na ochranu hospodárskej súťaže a ukončenia transakcie všetky spoločnosti fungujú naďalej ako samostatné jednotky bez spoločnej väzby.