Spoločnosť, ktorá výsledky uvádza v amerických dolároch, zverejnila, že za druhý kvartál finančného roka 2019/2020 (jún - august) zaznamenala stratu 44 miliónov dolárov. V rovnakom období predchádzajúceho finančného roka dosiahla zisk na úrovni 43 miliónov dolárov.

Výsledok je horší aj v medzikvartálnom porovnaní, keď v prvom štvrťroku firma síce zaznamenala stratu, avšak o niečo nižšiu, 35 miliónov dolárov. Bez započítania jednorazových položiek by BlackBerry dosiahla zisk na úrovni jedného milióna dolárov.

Tržby dosiahli 244 miliónov a v medziročnom porovnaní tak vzrástli o 16 percent. Prispela k tomu aj nedávna akvizícia americkej kybernetickej spoločnosti Cylance. Tá sa na celkových tržbách BlackBerry podieľala objemom 35 miliónov dolárov.

Po zverejnení výsledkov za druhý kvartál firma BlackBerry upravila odhad rastu celoročných upravených tržieb mierne smerom nadol.

Zatiaľ čo pôvodne očakávala, že v súčasnom finančnom roku vzrastú o 23 až 27 percent, teraz počíta, že rast by sa mal pohybovať v rozmedzí od 23 až 25 percent.