Nové chýbajú, keďže sa odsúvali výzvy. Financovanie eurofondových projektov stojí, stavebné podniky nemajú zaplatené. Sťažnosti nepomáhajú, nefungujú mnohé inštitúcie ani procesy. Stúpli ceny stavebných materiálov, tie realizačné sú však zväčša pevné. O prostredí, v ktorom dnes žijú stredné stavebné firmy, ako aj o budúcnosti jednej z nich hovorí Milín Kaňuščák, zakladateľ a spolumajiteľ KAMI PROFIT.

Vidíte riešenia, ktoré pomáhajú stavbárom?

Vyspelé krajiny rozbiehajú infraštruktúrne projekty a využívajú výrazný multiplikačný efekt verejných investícií v stavebníctve. V Taliansku sa najväčší spojili v kapitálovo silnej spoločnosti Webuild a dokážu takéto zákazky realizovať. Tamojší premiér Mário Dragi je zdatný finančník. Práve kvantitatívnym uvoľnením peňazí z bánk stúpol dopyt po stavebných kapacitách a ceny materiálov rastú. Je ich nedostatok. Na Slovensku sme sa však po zmene vlády venovali len covidu. Celý rok sme v príprave investícií premrhali. Stavebníctvo sme úplne zastavili. Klesalo najrýchlejšie v EÚ, aj teraz vo februári sme mali podľa Eurostatu najvyšší, až štvrtinový medziročný prepad. Nemáme veľký projekt spolufinancovaný z Európskej investičnej banky. Pritom rámcovú dohodu podpísal bratislavský magistrát vlani a Slovensko v roku 2019, keď bol ešte viceguvernérom Vazil Hudák, niekdajší minister hospodárstva. Neskúsené riadenie štátu vyústilo aj do zastavenia stavby tunela Višňové na dva a pol roka. Národná diaľničná spoločnosť nevypovedala zmluvu pre termíny či slabú kvalitu. Až vláda rozhodla o ukončení dohodou s pôvodným zhotoviteľom. Nový dostal stavenisko v apríli tohto roka. A nie je vysúťažené všetko.

Aké opatrenia by zabránili prepadu stavebníctva na Slovensku?

Mali by sme realizovať plány čo najrýchlejšie a financie v nich využiť efektívne. Predovšetkým na infraštruktúrne stavby. Ale ktoré sú dnes nachystané? Niekto si povie, nerobíme projekt, lebo nevieme, či budú peniaze. A tie nebudú, ak nemáme projekt. Sami sa ukracujeme o ekonomický rozvoj. Vlani sme mohli presunúť z eurofondov až miliardu eur na podporu ekonomiky prakticky bez veľkej administrácie a plánovania. Už sa mohli zhodnocovať. Takáto situácia tu ešte nebola a my sme ju, žiaľ, nevyužili. Po voľbách prišli neskúsení ľudia, často sa nestihli ani zorientovať a už boli preč. Nemali dlhodobú víziu. Je to veľký rozdiel, či investujeme hneď alebo žijeme s rizikom, že nám tieto peniaze ujdú.

Ilustračné foto
Zdroj: KAMI PROFIT
Ilustračné foto

V čerpaní eurofondov je Slovensko na chvoste medzi krajinami EÚ, v čom vidíte príčiny?

V minulosti sme financovali projekty aj bez ohľadu na to, čo spoločnosť potrebovala. Vybudovali sme tak rôzne priemyselné parky a dodnes ležia ladom. Prísnejšia kontrola mala tomu zabrániť. Na druhej strane, teraz bráni realizácii zmysluplných zámerov. Kontrolujeme proces, nie zmysel alebo účel. Ak by niekto obstarával cestu na Mars podľa platných procedúr a predpisov, tak by sme ju platili? Hoci aj jedna obec či mestská časť? Ak by túto cestu obstarala podľa pravidiel, bolo by to v poriadku a nikto by nemohol namietať, že tento projekt nepotrebuje? Nadnesené? Tak to je, podstata sa vytratila.

Realizujete veľa stavieb pre verejných investorov, sú spoľahliví?

Verejný sektor sa kazí už dlhšie. Obstaráva celú investíciu na jednu faktúru s platbou až po ukončení stavby. Tlačí tak zhotoviteľov k financovaniu celého diela. Vytvára to neprimeraný stres a nároky na stavebné firmy. Projekty nemôžeme financovať takto. Pritom sú to obyčajné stavby z eurofondov. Aj slovenská ekonomika je schopná čerpať prostriedky priebežne, aj Európska únia je schopná ich tak preplácať. Ale pre radových úradníkov je nepohodlné priebežne kontrolovať, komunikovať s obstarávateľom a platiť. Nie je tu národný záujem skutočne pomôcť ekonomike čerpaním. Štátne zákazky nám neprinášajú obrat ani profit, je to skutočné trápenie. Preto sme sa pustili do vlastného developmentu. Pri vzniku zámeru nevieme, odkiaľ zoženieme peniaze. Najprv projekt pripravíme, povolíme, odprezentujeme viacerým partnerom. Až keď je pre niekoho z nich zaujímavý, potom dohodneme financovanie a s nadšením realizujeme. Myslím, že to nám skutočne ide, a máme z toho radosť.

Prečo sú vlastné developerské projekty pre vás kľúčové a kde ich máte?

Spoliehame sa viac na seba. Sami plánujeme, sami predávame. Vo vlastných, od začiatku premyslených projektoch má KAMI PROFIT budúcnosť. Asi 15 máme rozpracovaných. Bytový dom Sabinovská staviame v Prešove a kolaudáciu plánujeme v novembri 2022. Bytové domy Barbora sú zasa v Poprade, na sídlisku Juh IV v lokalite Merťuky. Je dobre dostupná, s výhľadom na Tatry. Páčila sa nám a rozvíjame ju v súlade s územným plánom. Mesto chcelo jednotnú koncepciu. Tak sme scelili pozemky, lebo vlastníctvo bolo rozdrobené. Prvý z bytových domov skolaudujeme teraz v septembri a byty odovzdáme do konca roka 2021, ďalší o rok. Finančným partnerom je Všeobecná úverová banka. V Bratislave stavajú len najväčší developeri. My máme v Petržalke rozostavané už osem rokov tri bytové domy v projekte Domino. Nemôžeme ich dokončiť napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu, že stavba bola zastavená protizákonne a je v súlade s územným plánom mesta. Magistrát, žiaľ, nekoná, hoci prokurátor konštatoval jeho nečinnosť už pred štyrmi rokmi. S novým vedením aspoň diskutujeme, aj keď zatiaľ bez výsledku. Predtým ani to nebolo.

Opustíte verejný sektor úplne?

Nie, to si nemyslím. V Poprade staviame parkovací dom. Jednoduchý objekt a potrebnú občiansku vybavenosť na sídlisku máme dokončiť na jeseň 2021. Vo verejnej súťaži sme uspeli s cenami z januára minulého roka, zmluvu sme podpísali v marci a cenu sme garantovali do konca roka 2020. Stavenisko nám mesto odovzdalo až v apríli 2021. Ceny všetkých stavebných materiálov zatiaľ závratne stúpli. Oceľ zdražela o 40 percent, betón o pätnásť. Čo sa dialo medzitým? Investor nemal stavebné povolenie pri podpise zmluvy. Potom nám oznámil, že v stavebnom konaní bude Združenie domových samospráv a pod jeho hlavičkou sa jeho predseda pán Marcel Slávik bude odvolávať. Tým predĺžil vydanie stavebného povolenia takmer o jeden rok. Trpia občania, lebo budú mať parkovacie miesta neskôr, a vzniklo napätie spôsobené závratným nárastom cien stavebných materiálov. Takéto zdržiavanie stavebných konaní od nezainteresovaných mimovládnych a účelových organizácii má znaky skutočnej protispoločenskej činnosti. Zaoberal sa tým aj súčasný minister hospodárstva. Rast cien sme nezapríčinili. Rokujeme s investorom, chceme si zachovať dobré meno a dodržať svoje zmluvné záväzky.

Zrýchlil by výstavbu na Slovensku nový stavebný zákon?

V súčasnom nastavení spoločnosti a politickej kultúry na Slovensku nevidíme priestor na prijatie nového zákona ani na zásadnú zmenu v rozdelení územného a stavebného konania. Samosprávy si bránia kompetencie v povoľovaní stavieb. A kým mnohé inštitúcie ani teraz nekonajú v zmysle stavebného zákona, mimovládne sa vyjadrujú ku všetkému. Stavebný úrad nechce a nemôže konať, ak sa nevyjadrí nejaký dotknutý orgán v lehote stanovenej zákonom. A námietky musí postúpiť na vyššie orgány v správnom konaní. Preto na Slovensku niektoré konania trvajú roky alebo desiatky rokov.

Aký bude KAMI PROFIT po pandémii?

Momentálne sa sústreďujeme na to, aby manažment kúpil akcie spoločnosti. Spolu tak budeme mať záujem na dlhodobom a efektívnom fungovaní. To je moja vízia – KAMI PROFIT ako nezávislá spoločnosť, ktorá ma ako svojho zakladateľa prežije. Našou spoločnou víziou je pôsobenie v stabilnom prostredí s vyššou vymožiteľnosťou práva, ako je na Slovensku. Zotrváme na trhu v Rakúsku. Mali sme tam nepríjemnú skúsenosť, ale rakúsky súd nám pohol a domohli sme sa svojich práv. Je to znak, že vymožiteľnosť práva je tam naozaj na vysokej úrovni. Rozvíjame sa aj v Českej republike, máme pobočku na severnej Morave a viacero projektov aj vo verejnom sektore. Napríklad obnovu a prístavbu ostravskej fakultnej nemocnice či kynologického centra tamojšej mestskej polície. Verejný sektor, právny systém a ľudskejší prístup tam fungujú lepšie. Ľudia viac hľadia aj na účelnosť eurofondov a úrad pre verejné obstarávanie vydáva kompetentné rozhodnutia. Situácia na Slovensku nás núti podnikať v zahraničí. Chorvátsko poznáme a štátny administratívny systém, ale aj územné plánovanie či povoľovanie stavieb tam naozaj fungujú lepšie. V tomto roku pripravujeme na ostrove Ugljan výstavbu apartmánových domov.

Ilustračné foto
Zdroj: KAMI PROFIT
Ilustračné foto