Dochádzkový systém pomáha firmám šetriť zdroje

V prípade, že sa vaša firma rozrastá alebo ste sa rozhodli automatizovať procesy, vám jednoduchý dochádzkový systém môže značne pomôcť. Jeho cieľom nie je striktné sledovanie pohybu každého zamestnanca alebo kontrola, či chodí do práce načas.

Už dávno je preč doba, kedy zamestnanci museli manuálne zaznamenávať svoje príchody, odchody alebo obedné prestávky do dochádzkovej knihy. V moderných a dobre fungujúcich firmách, ktoré majú zavedené pravidlá, sa evidencia dochádzky využíva najmä na udržiavanie produktivity a efektivity práce ľudí, ktorá prospieva celej firme. Vďaka zavedeniu automatizácii sa tak zamestnanci vo firmách môžu venovať omnoho dôležitejším pracovným úlohám, ktoré skutočne súvisia s biznisom.

FLOWii dochádzkový systém funguje takmer na jeden klik

Na trhu dnes možno nájsť veľa dobrých dochádzkových systémov. Jedným z nich je aj jednoduchý dochádzkový systém od FLOWii, ktorý je finančne dostupný aj pre menšie firmy a ponúka online evidenciu dochádzky či už prostredníctvom počítača alebo terminálu v tablete. Jeho výhodou je, že si nevyžaduje žiadnu náročnú inštaláciu a zaznamenáva dochádzku zamestnancov v reálnom čase.

Vďaka dochádzkovému systému od FLOWii môžu mať manažéri prehľad, či sú zamestnanci na home office prítomní, s ktorými ľuďmi v tíme môžu počas dňa počítať, či je niekto PN alebo je ho potrebné nahradiť v projekte kvôli nečakanej absencii.
Zdroj: FLOWii
Vďaka dochádzkovému systému od FLOWii môžu mať manažéri prehľad, či sú zamestnanci na home office prítomní, s ktorými ľuďmi v tíme môžu počas dňa počítať, či je niekto PN alebo je ho potrebné nahradiť v projekte kvôli nečakanej absencii.

Online evidencia dochádzky je dnes pre mnohé firmy veľkým prínosom. Najmä pre tie, ktoré prešli digitalizáciou a ktorých zamestnanci alebo spolupracovníci pracujú na home office alebo v rámci hybridného modelu práce. Manažéri tak majú jasný prehľad o tom, či sú zamestnanci prítomní, s ktorými ľuďmi v tíme môžu počas dňa počítať, či je niektorý zo zamestnancov práceneschopný alebo je ho potrebné nahradiť v projekte kvôli nečakanej alebo plánovanej absencii či dovolenke. Evidencia dochádzky tak pomáha dokonca aj v lepšom projektovom manažmente a riadení, či organizácii práce v tíme.

FLOWii ponúka presnú evidenciu dochádzky

FLOWii dochádzkový systém eviduje príchody a odchody ľudí tak, ako v skutočnosti sú. Každý zamestnanec i manažér má prehľad o počte odpracovaných hodín či čerpaní dovolenky v konkrétnom mesiaci. V systéme zároveň vidí, kedy má zamestnanec naplánovanú návštevu lekára alebo koľko dní dovolenky v roku mu ešte zostáva. Skvelou funkciou je aj možnosť automatického nastavenia pracovnej alebo obednej prestávky. Ak ju má zamestnanec v pravidelnom čase, jednoducho si ju nastaví a nemusí sa zakaždým pravidelne odhlasovať a znova prihlasovať.

Ako možno využívať dochádzkový systém od FLOWii?

Ak sa firma rozhodne využívať dochádzkový systém prostredníctvom webového rozhrania na počítači, jeho používanie je jednoduché a intuitívne. Nevyžaduje si žiadnu inštaláciu. Stačí sa pripojiť na internet a zaregistrovať sa do FLOWii. Zamestnanci sa pri príchode do práce prihlásia do dochádzkového systému a zakliknú sa, prípadne si môžu zaevidovať plánovanú dovolenku, absenciu alebo zaznamenajú odchod z práce.

Online dochádzkový systém FLOWii môžete prepojiť aj s inými riešeniami ako sú CRM systém, projektový manažment, online faktúry alebo skladové hospodárstvo. Výhodou tohto cloudového riešenia je, že je cenovo ľahko dostupné
Zdroj: FLOWii
Online dochádzkový systém FLOWii môžete prepojiť aj s inými riešeniami ako sú CRM systém, projektový manažment, online faktúry alebo skladové hospodárstvo. Výhodou tohto cloudového riešenia je, že je cenovo ľahko dostupné

Nastavenie fyzickej evidencie dochádzky si vyžaduje samostatnú pomocnú aplikáciu na dochádzkový terminál, ktorý je nainštalovaný v tablete. Ten potom iba umiestnite v blízkosti vchodu do vašej firmy a vaši zamestnanci si jednoduchým vyklikaním na tablete zaznačujú príchody, odchody a ďalšie dôležité udalosti v dochádzkovom systéme. Údaje sa zakaždým automaticky ukladajú do webovej aplikácie, do ktorej máte prístup. Jedinou podmienkou je, aby bol tablet pripojený na internet. Ak sa aj náhodou odpojí, netreba sa ničoho obávať. Všetky záznamy sa uložia do pamäte a zachovajú. Pri opätovnom pripojení na internet sa automaticky prenesú do webovej aplikácie.

Tento typ dochádzkového systému využíva aj prešovská firma SKLO-KALI. „Naši zamestnanci evidujú dochádzku prostredníctvom tabletu, ktorý sa nachádza v šatni. Vždy, keď prichádzajú do práce alebo z nej odchádzajú, naťukajú svoj PIN do tabletu. Dochádzkový systém zaregistruje čas, ktorý počas dňa odpracovali a na konci mesiaca tak máme presný prehľad, koľko dní daný zamestnanec strávil v práci, či mal dovolenku alebo absenciu," opisuje spolumajiteľ firmy Vladimír Kaliňák. Vo firme ešte pred pár rokmi bežne používali dochádzkovú knihu, ktorú mzdárka musela manuálne prepisovať. „Len si to spočítajme, išlo o desiatky minút denne, ktoré sa na konci mesiaca pretavili na hodiny neefektívnej práce," konštatuje dnes podnikateľ.

Získajte údaje o dochádzke v jednom reporte i spokojných zamestnancov

Jednoduchý dochádzkový systém z FLOWii ponúka firmám aj iné možnosti prispôsobenia, či už ide o prístupové práva rôznych pobočiek alebo zamestnancov. Jeho veľkou výhodou je aj spracovanie údajov, ktoré zaznamenáva. Stačí iba jeden klik, aby ste získali prehľad v jednom PDF reporte alebo v podobe prehľadnej grafiky priamo v systéme.

Stačí iba jeden klik, aby ste získali prehľad v jednom PDF reporte alebo v podobe prehľadnej grafiky priamo v systéme.
Zdroj: FLOWii
Stačí iba jeden klik, aby ste získali prehľad v jednom PDF reporte alebo v podobe prehľadnej grafiky priamo v systéme.

PDF report veľmi dobre slúži ako podklad pre mzdové oddelenie, ktoré už viac nemusí kontrolovať a prepočítavať či exportovať rôzne tabuľky, pričom neraz dochádza k zbytočnej chybovosti. Takáto komunikácia medzi zamestnancom a zamestnávateľom i personálnym oddelením je oveľa efektívnejšia a dokáže všetkým ušetriť veľa času.

Vďaka prehľadnému reportu tiež manažér vidí, koľko hodín zamestnanec v práci odpracoval a či nemá nadčasy. Aj vďaka tomu nedochádza k neférovému odmeňovaniu zamestnancov alebo k ich možnému vyhoreniu. Výhodou evidencie dochádzky online je aj jednoduchšia komunikácia v tíme, kedy zamestnanec nemusí chodiť osobne na personálne oddelenie alebo za nariadeným s priepustkou. FLOWii dokonca ponúka aj funkciu naplánovania si dovolenky s online upozornením nadriadeného.

Dochádzkový systém môžete prepojiť s ďalšími biznis riešeniami

Jednoduchý dochádzkový systém FLOWii môžete prepojiť aj s inými riešeniami ako sú CRM systém, online projektový manažment, online faktúry alebo skladové hospodárstvo. Vďaka tomuto cloudovému online riešeniu je zavedenie dochádzkového systému pre firmu nenáročné a zároveň cenovo ľahko dostupné.

Kým pri väčšine konkurenčných riešení firmy potrebujú vlastné servery, komplikovaný IT systém a drahé zariadenie a čipy, jednoduchá online evidencia dochádzky s FLOWii funguje na klasickom zariadení s pripojením na internet. Elektronická evidencia dochádzky prináša komfort práce, prehľadnosť, dostupnosť údajov, pričom naplánované pracovné zmeny slúžia aj ako podklady pre spracovanie miezd, napríklad preplatenie sviatku v prípade, keď mal pracovník pracovať.