Držiteľ doterajších 12 zlatých kompetencií získal po novom až 5 titulov Microsoft Solutions Partner z celkového počtu 6. A to hneď v rovnaký deň, ako Microsoft zverejnil nové podmienky, čím sa na Slovensku nemôže pochváliť žiadna iná spoločnosť.

V praxi to znamená, že sa naň aj naďalej môžu s dôverou obracať firmy, ktoré hľadajú partnera pre cloudové riešenia Microsoft spadajúce do oblastí:

  • Data & AI │ Azure – riešenia v oblasti manažmentu dát a umelej inteligencie,
  • Digital & App Innovation │ Azure – digitálne riešenia a inovácie aplikácií v cloude,
  • Infrastructure │ Azure – riešenia pre migráciu kľúčových infraštruktúrnych komponentov do cloudu Microsoft Azure,
  • Modern Work – riešenia pre zvýšenie produktivity a modernú spoluprácu zamestnancov  pomocou Microsoft 365 / Office 365,
  • Security – riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti na ochranu podnikov pred online hrozbami.

Vo všetkých je SOFTIP Microsoft Solution Partnerom, získal teda veľmi vysoké bodové hodnotenia v súčte troch kategórií – Performance (Výkonnosť), Skilling (Zručnosti) a Customer Success (Úspech zákazníkov), pre každú z uvedených designácií.

Ilustračné foto
Zdroj: SOFTIP
Ilustračné foto

Čo to v praxi znamená?

„Microsoft sleduje počet nových zákazníkov za posledných 12 mesiacov v danej oblasti. Čo je dôležité, zohľadňuje nielen prírastky, ale aj ich úbytky a v prípade SOFTIPu potvrdil, že máme bohaté skúsenosti z množstva nasadených riešení,“ vysvetľuje Ján Schwarz, technický riaditeľ SOFTIPu a riaditeľ divízie Cloud Enterprise Solutions.

Ďalej sa hodnotí kvalifikácia partnera prostredníctvom získaných certifikácií – čo je dôkazom jeho investícií do potrebných školení a certifikácií zamestnancov. No a v tretej kategórii sa zameriava na osvojenie technológií u zákazníkov, meraný rastom využitia technológií (usage) a počtom nasadených riešení. Podmienkou je získať minimálne 70 bodov zo 100 možných pre každé oprávnenie zvlášť, s tým, že body musí partner získať v každej kategórii.

Ján Schwarz, technický riaditeľ SOFTIPu a riaditeľ divízie Cloud Enterprise Solutions
Zdroj: SOFTIP
Ján Schwarz, technický riaditeľ SOFTIPu a riaditeľ divízie Cloud Enterprise Solutions

„Som veľmi hrdý, že sme potvrdili vysoký štandard našich služieb aj expertov. Môže tak ďalej pokračovať dlhoročné partnerstvo s jednou z najväčších a najvýznamnejších technologických spoločností na svete. Udržať si získaný status bude síce náročnejšie ako v minulosti, no verím, že sa nám to aj v spolupráci s našimi zákazníkmi bude dariť,“ povedal Schwarz.

Aktuálny nositeľ ocenenia Microsoft Partner of the Year 2022 v kategórii víťazi krajín / regiónov disponuje okrem najnovšieho titulu Microsoft Solutions Partner navyše aj štyrmi rozšírenými špecializáciami pre cloudové nástroje na platforme Microsoft. Tie sú ďalším potvrdením líderskej pozície SOFTIPu v oblasti zavádzania inovatívnych zákazníckych riešení v cloude.

Tím divízie Cloud Enterprise Solutions spoločnosti SOFTIP
Zdroj: SOFTIP
Tím divízie Cloud Enterprise Solutions spoločnosti SOFTIP

Microsoft Cloud Partner Program

Nový partnerský program nahradil doterajšiu schému Microsoft Partner Network. Jej dlhý a pestrý zoznam kompetencií už zákazníkom komplikoval hľadanie skúseného dodávateľa pre oblasť, ktorá je predmetom ich záujmu. Nový program má priniesť zjednodušenie tohto zložitého systému.

Doterajších 18 kompetencií nahradilo 6 oprávnení tzv. Designations. Okrem vyššie spomenutých, ktorých držiteľom je SOFTIP, medzi ne patrí aj titul Microsoft Solutions Partner for Business Applications.

Program je účinný od 3. októbra 2022.