"Vstupom do teplárenskej spoločnosti sa potvrdzuje naše strategické smerovanie, a to zabezpečovanie domácej ťažby hnedého uhlia na výrobu elektrickej energie a tepla,“ uviedla hovorkyňa hornonitrianskych baníkov Adriana Siváková. Výšku transakcie spoločnosti nezverejnili.

Hornonitrianske bane Prievidza dodávajú nimi vyťažené uhlie do tepelnej elektrárne v Novákoch. Odberateľom tepla, ktoré vzniká pri výrobe elektriny v tejto elektrárni, je taktiež spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo.

"Význam tejto investície pre bane a región je v zachovaní odbytu uhlia a zamestnanosti. Pre nás to znamená garantovanie odbytu hnedého uhlia do Elektrárne Nováky, určeného na výrobu tepla pre mesto Prievidza v objeme 200-tisíc ton ročne v dlhodobom časovom horizonte," dodala A. Siváková s tým, že vďaka kúpe teplárenskej spoločnosti sa zachová 500 pracovných miest. Odberatelia tepla distribuovaného prievidzskou teplárňou by nemali pocítiť zmeny v akcionárskej štruktúre.

Akciová spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, ktorej 97-percentným vlastníkom je firma Hornonitrianske bane zamestnanecká, je najväčšou ťažobnou hnedouhoľnou firmou na Slovensku. Vznikla v roku 1996. Svojou činnosťou nadväzuje na Západouhorskú kamennouhoľnú účastinnú spoločnosť založenú v roku 1909. Predmetom podnikania je najmä ťažba uhlia pre energetiku, priemysel a domácnosti. 

Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo bola založená v roku 2002 a od toho roku pôsobí v oblasti výroby a dodávok tepla a teplej úžitkovej vody. Majoritným akcionárom v spoločnosti je Mesto Prievidza.