HBP týmto obchodom získali do svojho portfólia všetky hnedouhoľné bane na Slovensku a stali sa výhradným producentom tejto nerastnej suroviny. Majoritným odberateľom sú Slovenské elektrárne, ktoré musia v Elektrárňach Nováky v rámci takzvaného všeobecného hospodárskeho záujmu vyrábať a dodávať elektrinu z uhlia. Náklady na túto neefektívnu výrobu im čiastočne prepláca štát a následne sa prenášajú do koncových cien elektriny pre všetkých odberateľov.

Náhrada za Cigeľ

Spoločnosť HBP v súčasnosti prevádzkuje tri bane – Cigeľ, Handlová a Nováky. Uhoľné zásoby v prvej menovanej sú však tesne pred vyťažením a od roku 2016 má byť preto postupne uzatvorená. „Ako možná náhrada za túto ťažobnú kapacitu je ložisko Gbely - baňa Čáry s perspektívnymi vyťažiteľnými zásobami uhlia vo výške 25 miliónov ton,“ uvádza hovorkyňa HBP Adriana Siváková.

Za hlavnú výhodu akvizície Bane Čáry považujú HBP udržanie ťažobnej spôsobilosti a objemu tržieb spoločnosti. „Umožňuje to aj efektívnejšie využiť súčasné kapacity spoločnosti – banské výstuže, techniku, elektro-strojné zariadenia, ako aj odborný potenciál zamestnancov,“ dopĺňa A. Siváková.

Pozitívny efekt vidí HBP aj v sociálnej oblasti, keďže všetci zamestnanci Bane Čáry zostávajú v podniku pracovať aj naďalej. V minulom roku tu pracovalo 240 zamestnancov, z toho v podzemí bane bolo zamestnaných 160 ľudí. Vlani sa v Bani Čáry vyťažilo 166 kiloton hnedého uhlia. Medziročne išlo o pokles na úrovni siedmich percent. Vláda vo svojej prognóze z roku 2013 týkajúcej sa očakávanej ťažby v jednotlivých baniach uviedla, že objem vyťaženého hnedého uhlia z bane Čáry v budúcom roku stúpne na 200 kiloton a od roku 2021 bude na úrovni 500 kiloton.

Tiché predĺženie ťažby

Baňa Čáry patrila spolu s ďalšou hnedouhoľnou baňou Dolina do portfólia skupiny Energy Group. Skupina prostredníctvom firmy EG Industry vlastnila minoritný podiel v HBP. Spolu s predajom bane na Záhorí sa však zbavila aj akcií Hornonitrianských baní. Tým v podstate opustila ťažobný biznis, keďže Baňa Dolina definitívne zavrela svoje brány v máji tohto roku.

Ešte v septembri pritom HBP na otázky TRENDU o možnej akvizícii Bane Čáry uviedli, že táto transakcia „sa toho času nejaví prioritou pre obidve spoločnosti“. Začiatkom septembra pritom ministerstvo hospodárstva pod vedením Vazila Hudáka potichu odsúhlasilo predĺženie výroby elektriny z uhlia na štrnásť rokov, čím HBP zabezpečilo istý biznis na netradične dlhé obdobie. Ide pritom o nezvyčajný krok – doteraz tak rezort robil vždy len na jeden, maximálne dva roky dopredu.