„Výnos z upísaných nových akcií bude použitý na investície do výrobných zariadení, modernizácie výrobných postupov, zlepšenia pracovného prostredia a energetickej efektívnosti výroby, ktoré spravia z Palomy moderné kompetenčné centrum,“ povedal predseda predstavenstva Eco-Investment Milan Fiľo. Dodal, že na základe technického auditu sa v týchto mesiacoch pripravujú viaceré scenáre ďalšieho rozvoja spoločnosti.

Spoločnosť Paloma sa v priebehu tohto roka stane integrálnou súčasťou skupiny SHP, ktorá pozostáva zo štyroch výrobných závodov na Slovensku, Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine a je jednou z najväčších výrobcov papierovej hygieny v regióne strednej a východnej Európy.

Konsolidáciou SHP Group a Palomy investor očakáva v roku 2017 posilnenie svojej pozície na trhoch strednej a východnej Európy s kapacitou viac ako 200-tisíc ton hygienického papiera a hygienických papierových výrobkov ročne s ročným obratom takmer 215 miliónov eur.

Spoločnosť Paloma je slovinská spoločnosťou s viac ako 140-ročnou históriou výroby a predaja produktov papierovej hygieny a je lídrom na trhoch juhovýchodnej Európy. Spoločnosť zamestnáva približne 700 zamestnancov, ročne vyprodukuje viac ako 68-tisíc ton produktov a dosahuje tržby do 90 miliónov eur. Výrazná väčšina produkcie je určená na export do krajín juhovýchodnej a západnej Európy. Väčšinovým vlastníkom Paloma bol až do uskutočnenia transakcie štát.

Eco-Investment je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie.