Inovatívne produkty sú často založené na nových myšlienkach mladých začínajúcich podnikov. Sú vyhľadávanými partnermi pri vývoji nových obchodných modelov a priemyselných technológií budúcnosti. Na uznanie tejto inovačnej sily platforma VDMA Startup-Machine a odborný časopis otvorili samit Produktion „Startup Award Mechanical Engineering Summit“. Cena sa udeľuje mladým spoločnostiam s najväčším potenciálom v oblasti strojárstva a podnikového inžinierstva. Tento rok bola cena udelená po tretíkrát na nemeckom strojárskom samite.

Na tohtoročnom podujatí presvedčil porotu svojím priľnavým systémom inšpirovaným prírodou začínajúci podnik INNOCISE zo Saarbrückenu. „Učíme sa od gekonov – s biologicky inšpirovanými, bezenergetickými uchopovacími systémami dosahujeme výrazný pokrok v robotike. O to viac ma teší, že si účastníci strojárskeho samitu vybrali spoločnosť INNOCISE GmbH ako začínajúci podnik pre budúcnosť tohto odvetvia,“ vysvetlil Henrik A. Schunk. Ako porotca odovzdal cenu mladej spoločnosti. Začínajúce podniky sú dôležitým pilierom budúceho hospodárskeho rastu v Nemecku, uviedol viceprezident VDMA.