„Vidím, že je empatickejší a tolerantnejší k odlišnostiam. Mám sa od neho čo učiť,“ hovorí Mária Skalová o dobrovoľníctve syna Adriána. Ako študent Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave sa mu už roky venuje. Vďaka maminmu projektu, ktorý ČSOB nadácia podporila v rámci Zamestnaneckého grantového programu, sa stal jedným z dvadsiatky gymnazistov v projekte Edubox.

Športom zvládajú seba

Svojím projektom nadviazala Mária, zamestnankyňa ČSOB, na dvojročnú spoluprácu gymnázia s Rómami z Lozorna. Spája posilňovanie vzdelávacích i osobnostných zručností a vedomostí rómskych detí s dobrovoľníctvom gymnazistov. Máriin projekt dáva možnosť tým najaktívnejším deťom prichádzať v utorok priamo do gymnázia a po doučovaní si zašportovať. Finančná pomoc zo Zamestnaneckého grantového programu ČSOB nadácie pomohla zafinancovať vybavenie telocvične, v ktorej sa tieto športové aktivity konajú.

Zamerané sú na zvládanie emócii a ovládanie v kritických chvíľach, do ktorých sa rómske deti   vplyvom prostredia, v ktorom vyrastajú, často dostávajú. „Vtiahli ma do toho synovia, nadšenci pre dobročinnosť. Prišlo mi prirodzené zapojiť sa,“ hovorí Mária Skalová a dodáva: „Je to obohacujúce pre obe strany.“

Gymnazisti sú pozitívnym vzorom

Rómske deti sa stretávajú so študentmi Bilingválneho gymnázia, tzv. Bilgymu, dvakrát týždenne v centre na Jelšovej ulici v Lozorne. Vystrieda sa tu okolo 40 detí za týždeň. Prioritou je doučovanie. Je to komunitný priestor, do ktorého môžu prísť aj tí, ktorí sa nechcú učiť. Dôležité je, že tu zmysluplne strávia voľný čas,“ objasňuje Kristián Berecz, expert na rómsku problematiku, ktorý stál pri zrode Eduboxu. Rodičia týchto detí často nemajú také vzdelanie, aby ich mohli učiť.

Edubox je pre rómske deti aj nástrojom na otváranie sa okolitému svetu. Často sú vychovávané v obavách a varovaniach pred ním. Dôležité pri tom podľa Kristiána bolo, aby medzi nimi dlhodobo pôsobil a získal si aj dôveru rodičov. „Teraz potrebujeme pretransformovať túto dôveru tak, aby začali dôverovať aj iným a mohli sa posúvať osobnostne i vzdelanostne.“ Preto, aby motivovali tých, ktorí majú záujem i potenciál rásť, rozšírili aktivity Eduboxu do Bratislavy.

Gymnazisti sú pre rómske deti pozitívnou motiváciou. Svojím kamarátstvom ich presviedčajú o tom, že môžu zmeniť pohľad na svoju budúcnosť a byť ambicióznejšími. S novým manažmentom základnej školy sa dohodli, že dostanú od učiteľov spätnú väzbu o školskom napredovaní žiakov z Eduboxu.

„Je skvelé, že ľudia, ktorí najlepšie vedia, čo je potrebné v ich okolí a chcú pomôcť, môžu na to získať finančnú pomoc,“ konštatuje Mária Skalová, špecialistka oddelenia pre správu úverov pre SME ČSOB.

Súčasť výchovného piliera

Projekt Edubox je súčasťou výchovného piliera Bilgymu. „Snažíme sa, aby sa študenti stávali súčasťou rôznorodých komunít. Vyťahujeme ich z istôt, zo známych vzťahov, ponúkame im výzvy, ktoré ich osobnostne rozvíjajú,“ vysvetľuje Peter Figeľ, riaditeľ Bilingválneho gymnázia. „Zodpovednosť za komunitu je v DNA tejto školy,“ dodáva Marek Roháček, zástupca riaditeľa pre výchovu. Každý študent sa musí venovať aspoň 10 hodín ročne dobrovoľníctvu. Projekt mimoriadne oceňuje, lebo veľmi dôležitou úlohou školy je práve inklúzia žiakov zo sociálne slabšieho prostredia, detí so znevýhodnením či prisťahovaných detí. Rôznorodé prostredie napomáha študentom rozvíjať osobnostné zručnosti a charakterové vlastnosti, dôležité pre život. Študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia preto dokážu podporiť aj štipendiom, na ktoré prispievajú študenti svojimi aktivitami a individuálni donori. Práve vďaka nim majú dnes podľa riaditeľa Petra Figeľa 21 štipendistov a ich počet rastie.  

„Teraz potrebujeme pretransformovať dôveru Rómov tak, aby začali dôverovať aj iným a mohli sa posúvať osobnostne i vzdelanostne,“ hovorí Kristián Berecz, expert na rómsku problematiku, ktorý stál pri zrode projektu Edubox v Lozorne.

Rôznorodosť obohacuje

Pred pár rokmi si začali klásť otázku, ako motivovať aj rómske deti študovať na gymnáziu. „Zistili sme, že medzi úrovňou ich vedomostí a požiadavkami našej školy sú vo väčšine prípadov obrovské rozdiely. Uvedomili sme si, že nestačí, aby sme ich mobilizovali v 8. či 9. ročníku. Potrebujú dlhodobú a komplexnú prípravu,“ objasňuje Marek Roháček. Aj preto vznikol projekt Edubox. Podľa riaditeľa školy pracujú na tom, aby sa Bilgym stal ešte otvorenejším prostredím pre inklúziu. Doučovanie chcú ponúknuť aj petržalským školám či organizáciám, ktoré sa venujú deťom zo sociálne slabšieho prostredia.  
„Angažovaním sa v projektoch ako je Edubox, dokážeme pozitívne ovplyvniť životy ľudí, ktorí našu pomoc potrebujú,“ hovorí Mária Skalová z ČSOB. Rovnako ako jej kolegovia, aj ona vníma dôležitosť a zmysluplnosť Zamestnaneckého grantového programu i to, že samotní zamestnanci sú v komisii, ktorá hodnotí projekty na podporu. „Je skvelé, že ľudia, ktorí najlepšie vedia, čo je potrebné v ich okolí a chcú pomôcť, môžu na to získať finančnú pomoc.“

 „Vyťahujeme študentov z istôt, zo známych vzťahov a ponúkame im výzvy, ktoré ich osobnostne rozvíjajú,“ vysvetľuje Peter Figeľ, riaditeľ Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa v Bratislave.

ČSOB nadácia od roku 2010 podporuje projekty, ktoré prinášajú pozitívnu zmenu v spoločnosti a posilňujú jej základné hodnoty. Cieľom nadácie je aktívne zapájať verejnosť do verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít, realizovať projekty z oblasti zdravia a aktívneho životného štýlu, ako aj vzdelávania. V rámci Zamestnaneckého grantového programu podporila ČSOB nadácia v ročníku 2018/2019 sumou 198 286,88 € až 60 projektov z celého Slovenska. V aktuálnom ročníku 2019/2020 sa výškou finančnej podpory 230 000 € radí medzi najväčšie grantové programy firiem na Slovensku.