Aktuálnymi témami jednotlivých odborných prezentácií konferencie boli stratégia a vízie spoločnosti pre najbližšie obdobie, aktuálny vývoj, trendy a inovácie. Tiež rozvoj vlastných značiek a franchisingu Môjobchod, trvalá udržateľnosť pri predaji produktov a poskytovaní služieb.

Čo pre vás znamená úspech? Na túto otázku odpovedali dvaja zákazníci a dvaja dodávatelia METRO Cash & Carry SR.

„Keďže pôsobíme v oblasti retailu, FMCG a gastro segmentu, náš úspech je vlastne úspechom našich zákazníkov a to je náš každodenný cieľ. Vidieť, ako sa im darí, ako rastú a sú úspešní. O to sa všetci snažíme každý deň,“ povedal Karoly Szalai, generálny riaditeľ METRO Cash & Carry SR na úvod konferencie, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 200 dodávateľov spoločnosti METRO Cash & Carry z oblasti retailu a gastronómie.

Ilustračné foto
Zdroj: METRO Cash & Carry

Dvojka na trhu vo franchisingu

Covid-19 ovplyvnil predaj zákazníkom zo segmentu HORECA dva po sebe nasledujúce roky. Napriek tomu získala spoločnosť METRO Cash & Carry SR v roku 2020 vyšší podiel na trhu v celom segmente HORECA o 4,0 percentuálne body. Koniec lockdownu ukázal schopnosť spoločnosti rýchlo a rázne sa reštartovať.

„Ambíciou METRO je, okrem iného, získať silnú pozíciu na trhu franchisingového maloobchodu na Slovensku. A pomocou neho dosiahnuť 1 000 maloobchodných predajní, vďaka ktorým by sme sa mohli stať číslom 2 na trhu,“ skonštatoval na konferencii Karoly Szalai.

Ilustračné foto
Zdroj: METRO Cash & Carry

Ambícia budovania vlastnej značky

Téme tvorby sortimentu sa na konferencii venoval Xavier Gardies obchodný riaditeľ METRO Cash & Carry SR: „Vzhľadom na rôzne skupiny zákazníkov a dva distribučné kanály je pri tvorbe sortimentu potrebné stanoviť si priority. Za posledných 18 mesiacov sme zrevidovali 45 kategórií výrobkov, ktoré pokrývajú 42 percent tržieb.“

Vymedzil sa konkrétny sortiment pre dodávky prostredníctvom delivery a v súčasnosti sa tento nový prístup testuje v predajni METRO Devínska Nová Ves.

„Našou ambíciou je zvýšiť do roku 2022 podiel vlastnej značky zo 16 na 20 percent,“ avizoval Xavier Gardies a na záver dodal: „Čo pre mňa znamená úspech? V biznise, ale aj v osobnom živote je dôležité stanoviť si ciele, ktoré sú pre nás výzvou. Lebo cesta k úspechu je cesta, ktorá posúva ďalej. Platí to pre nás a aj pre našich zákazníkov.“