Do roku 2016 sa spoločnosť Foxconn Slovakia špecializovala len na návrh automatizovaných testovacích riešení pre dosky plošných spojov, ktoré vyrába a taktiež automatických nastavovacích a testovacích systémov na linkách ručnej montáže LCD televízorov.

Priemyselné roboty začal využívať v roku 2016. „Keďže ide o nemalé investície, veľmi striktne vyhodnocujeme ich návratnosť pre každý automatizačný projekt. Interný cieľ máme stanovený na obdobie maximálne dvoch rokov, čo odzrkadľuje veľmi náročné a meniace sa podmienky v našom biznise,“ hovorí výrobný riaditeľ spoločnosti Marek Blaha.

Pri rozhodovaní o automatizácii je doležíte zamerať sa na procesy s minimálnou variabilitou v súvislosti s každoročnou zmenou vyrábaných modelových radov. Akákoľvek dodatočná modifikácia vyžaduje extra investície do automatizácie, čo predlžuje návratnosť a taktiež spôsobuje straty spojené s odstavením celej výrobnej technológie po dobu implementácie potrebných zmien. „V neposlednom rade je veľmi dôležitý aj vhodný výber modelových radov, ktorých výroba zabezpečí nepretržité využitie automatizácie v dvojzmennej, respektíve nepretržitej prevádzke,“ spresňuje Marek Blaha.

Roboty namiesto náročnej manipulácie

Prvým automatizačným projektom spoločnosti Foxconn Slovakia v roku 2017 bolo komplexné riešenie lepenia, páskovania a paletizácie hotových výrobkov jedným robotom, ktorý sa presúva po vyvýšenom pojazde a obsluhuje viacero výrobných liniek. „Týmto unikátnym riešením sa nám podarilo zautomatizovať fyzicky náročnú ľudskú prácu s bremenami, a tak naplniť jedno z primárnych poslaní automatizácie, ktorou je efektívna pomoc človeku,“ zdôrazňuje výrobný riaditeľ.

Ďalším úspešným automatizačným projektom v roku 2018 bola automatizovaná testovacia bunka dosiek plošných spojov. Zavedením robotov sa podarilo odstrániť často nepresnú manuálnu manipuláciu s doskami medzi automatickými testovacími stanicami. Stabilizáciou manipulácie sa podarilo zvýšiť priepustnosť testovacích zariadení, čo sa odzrkadlilo vo vyššej efektivite, kvalite a znížení množstva chybových kusov z dôvodu nesprávnej manipulácie s doskami.

„Neprehliadnuteľnou zmenou v roku 2019 na oddelení výstupnej logistiky bolo nahradenie desiatich poloautomatických ovinovacích strojov priemyselným automatickým riešením, ktoré naši zamestnanci spontánne s ohľadom na rozmery zariadenia nazvali Monster Machine. Toto riešenie nám opätovne pomohlo zredukovať fyzicky únavnú prácu a ako bonus zvýšiť kvalitu a efektivitu logistických procesov,“ konštatuje Marek Blaha.

Automatizácia pri montáži

Vďaka stratégii štandardizácie vnútorného dizajnu LCD televízorov sa v roku 2020 pre spoločnosť Foxconn Slovakia otvorili nové možnosti pre ďalšiu expanziu automatizácie na samotný proces doposiaľ manuálnej montáže. Inštalácia zdrojovej a riadiacej dosky z originálneho balenia a ich následné upevnenie na LCD panel, manipulácia a osadenie zadného krytu vrátane fixácie sú procesy, ktoré sa zdarne podarilo zautomatizovať, čo tvorí takmer polovicu z celkového času potrebného na zloženie LCD televízora.

„Dôslednou analýzou zvyšných manuálnych úkonov našimi procesnými a automatizačnými inžiniermi sme si vytýčili nové ciele na ďalšiu expanziu automatizácie nášho výrobného procesu. Pri týchto aktivitách musíme mať neustále na pamäti, aby sme sa zameriavali na procesy, ktorých automatizácia bude efektívna s ohľadom na investované prostriedky. Našou dlhodobou víziou je vzájomné prepojenie všetkých automatizovaných procesov počnúc od zásobovania liniek materiálom, samotnou montážou, automatickým testovaním a nastavovaním, finálnym balením, paletizáciou až po samotnú distribúciu výrobkov do skladov nášmu zákazníkovi,“ predstavuje plány výrobný riaditeľ.

Vďaka profesionalite a skúsenostiam automatizačného tímu Foxconn Slovakia sa už zrealizovalo množstvo efektívnych automatizačných projektov, ktoré prispeli k zvýšeniu kvality, produktivity a tým k zníženiu výrobných nákladov. „S ohľadom na naše dlhoročné skúsenosti s automatizáciou výrobných procesov sme pripravení podeliť sa o naše skúsenosti a postaviť sa zoči voči akejkoľvek výzve. Jednou z našich stratégií je podpora mladých, perspektívnych firiem a startupov. Ak máte svoje vízie ale chýba vám skúsený a spoľahlivý partner, neváhajte nás osloviť!” dodáva Marek Blaha.