Fond národného majetku (FNM) žiada o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slovak Telekom. Jediným bodom programu má byť rokovanie o vyplatení dividend za rok 2010. FNM týmto využil svoje právo akcionára telekomunikácií, v ktorej vlastní 15-percentný podiel, aby sa opäť pokúsil o pretlačenie návrhu na vyplatenie dividend.

"Fond národného majetku využil všetky dostupné prostriedky na to, aby na riadnom valnom zhromaždení 28. apríla 2011 bol schválený návrh na vyplatenie dividend. Aj napriek tomu majoritný akcionár Deutsche Telekom prehlasoval Slovenskú republiku a zamietol požiadavku na vyplatenie dividend vo výške 258 miliónov eur," konštatuje sa v stanovisku riaditeľa Kancelárie predsedníčky výkonného výboru FNM Miloslava Homolu.

Napriek tomuto výsledku je fond stále presvedčený, že nakoniec dôjde s majoritným akcionárom k zhode. "FNM verí, že všetci akcionári spoločnosti budú naklonení pozitívnemu riešeniu, ktoré bude predložené valnému zhromaždeniu spoločnosti Slovak Telekom a na základe toho bude schválený návrh na vyplatenie dividend," dodáva vyhlásenie.

Foto na titulke - Maňo Štrauch