Zálohový systém na Slovensku bol ustanovený zákonom z roku 2019. V súvislosti s jeho zavedením vznikla aj organizácia Správca zálohového systému (SZS), ktorej hlavnou úlohou je koordinovať proces zálohovania. Po intenzívnej príprave vtesnanej do desiatich mesiacov začal systém fungovať od 1. januára 2022, pričom sa vzťahuje na jednorazové PET fľaše a plechovky od nápojov s objemom do troch litrov.

Vracajú sa tri štvrtiny obalov

Neziskovú organizáciu SZS založili zástupcovia výrobcov nealkoholických nápojov a piva a takisto zástupcovia maloobchodníkov a veľkoobchodníkov. Súčasťou zakladateľského konzorcia boli Asociácia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Povinnosť založiť správnu organizáciu im uložil zákon.

Členovia týchto združení uvádzajú na trh štyri pätiny všetkých zálohovaných obalov.

„V súčasnosti je návratnosť zálohovaných obalov približne 75 percent,“ uviedol manažér Správcu pre vonkajšie vzťahy Marián Harvánek. Cieľom je tento rok dosiahnuť návratnosť 80 percent.

Kto to financuje

Zálohový systém financujú výrobcovia nápojov. Platí tu jednoduché pravidlo – kto zaťažuje životné prostredie, musí znášať náklady. „Za každý obal, ktorý výrobcovia uvedú na trh, platia. Systém je tak financovaný nielen zo spomínaných poplatkov výrobcov, ale aj z nevrátených záloh či predaja materiálu. Správca systém koordinuje, je zodpovedný za jeho fungovanie, spravuje financie, komunikuje s obchodníkmi a s výrobcami. Skrátka nastavuje systém tak, aby fungoval,“ vysvetľuje M. Harvánek.

Vlastníkmi zálohových automatov sú obchodníci, takže z tohto pohľadu musia investovať do systému aj oni. Správca zálohového systému však prepláca časť investícií prostredníctvom manipulačného poplatku – ten dostáva obchodník za každý vyzbieraný obal, ktorý odovzdá Správcovi. Náklady na investíciu do automatov sa teda časom vrátia. Účelom manipulačných poplatkov však nie je vytvárať obchodníkovi zisk, ale pokryť reálne náklady.

Povinní a nepovinní účastníci

V súčasnosti je po celom Slovensku takmer 3 200 odberných miest, no plán je zvýšiť ich počet do konca roka o ďalších tristo. Zapojiť sa do zálohového systému je zákonnou povinnosťou pre všetkých distribútorov, ktorí predávajú nápoje ako hlavný tovar, pričom ich predajná plocha je 300 metrov štvorcových a viac.

Pre tých, ktorí predávajú na menšej ploche, je registrácia dobrovoľná. Z celkového počtu zapojených odberných miest je v súčasnosti do systému dobrovoľne zapojených 63 percent prevádzok.

Správca sa snaží obchodníkov k zriadeniu odberného miesta motivovať aj preplatením ručného skenera. Má ísť o motiváciu predovšetkým pre menších obchodníkov, ktorí neplánujú inštalovať automaty, no do zálohového systému by sa radi zapojili. Odber zálohovaných fliaš a plechoviek je totiž možné realizovať aj manuálne, a to práve s použitím ručného skenera.

Zvoz z odberných miest funguje na základe automaticky vygenerovaných objednávok.

Nové výzvy

Prvý rok prevádzky slúžil okrem iného aj na identifikovanie a odstraňovanie nedostatkov. Všetky zúčastnené strany sa zhodujú, že systém funguje, pričom zvýrazňujú nielen jeho environmentálny, ale aj ekonomický význam. Počas jeho doterajšieho využívania sa však postupne ukázali ďalšie výzvy.

Dostupnosť zálohových automat z pohľadu počtu lokalít je totiž len jednou stránkou veci. Druhou stránkou je užívateľská prístupnosť spojená s obslužnosťou automatov. Z tohto hľadiska sú kritickými skupinami hlavne dôchodcovia a zdravotne znevýhodnení zákazníci. Tejto téme sa venovali zástupcovia Správcu aj v diskusii s organizáciami zdravotne znevýhodnených osôb na pôde Ministerstva životného prostredia SR.

Správca zálohového systému tiež realizoval používateľský test, na ktorom spolupracoval s jedným zo zástupcov komunity vozíčkarov. Otestovali sa všetky typy automatov a napriek tomu, že výsledky testu naznačili dobrú prístupnosť aj pre hendikepovaných zákazníkov, Správca chce vo vylepšeniach pokračovať. M. Harvánek uviedol, že sa chce sústrediť aj na zlepšenie prístupnosti pre slabozrakých a nevidiacich.

Jedným z prirodzených atribútov činnosti Správcu ako organizácie spravujúcej zálohový systém je spolupráca s obchodníkmi, ktorí zálohový systém uskutočňujú v praxi a sú v priamom kontakte so zákazníkmi. Pre správne nastavenie fungovania je preto nutná neustála intenzívna spolupráca práve so zástupcami odberných miest.

Základé fakty o zálohovom systéme
 • Zálohovanie je nástroj, ktorý dokáže množstvo vyzbieraných plastových fliaš a plechoviek zvýšiť aj na viac ako 90 percent. Prispieva tiež k zníženiu množstva voľne pohodeného odpadu v prírode.
 • Zálohovanie využíva princíp obehového hospodárstva, uzavretia materiálového kruhu „z fľaše do fľaše“ a „z plechovky do plechovky“, čím šetrí prírodné zdroje.
 • Začal fungovať 1. januára 2022.
 • Zálohujú sa všetky plastové a kovové jednorazové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.
 • Zálohované obaly majú na etikete veľké „Z“ v recyklačných šípkach a text „ZÁLOHOVANÉ“. Výška zálohy je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov.
 • Výška zálohy je uvedená na cenovke alebo oddelene na výveske.
 • Zálohu dostane spotrebiteľ späť po vrátení nápojových obalov na odberné miesto, jej výška teda nemá vplyv na cenu nápojov.
 • Nápoje sa vo väčšom obchode vracajú do odberného automatu – zálohomatu, v prípade menších potravín pri pokladni, kde sa načítajú cez ručný skener.
 • Zálohované obaly sa vracajú nestlačené, s vrchnákom a čitateľným čiarovým kódom.
 • Do zálohového systému je zaregistrovaných takmer 3 200 odberných miest.
 • Cieľ pre rok 2023 je dosiahnuť návratnosť 80 percent .

Ďalšie dôležité správy