Nízke platy či neatraktívnosť danej profesie. Aj to sú dôvody, pre ktoré mnohé pracovné miesta neustále zívajú prázdnotou.

TREND preto oslovil najznámejšie pracovné portály a odborné organizácie, aby zistil, ktoré to sú:

Učiteľstvo ju pritiahlo, lebo mala rada deti.
Zdroj: Shutterstock

Učiteľ/ka

Veľmi problematickou oblasťou sa stalo školstvo. Počet pracovných ponúk na učiteľov či učiteľky každý rok rastie, čo potvrdil aj portál Profesia. Jej štatistiky ukázali, že len za rok 2022 uverejnili školy a školské zariadenia rekordných 7 157 pracovných ponúk. Nikola Richterová, PR manažérka Profesie však upozorňuje, že zvýšený dopyt nie je v žiadnom prípade sprevádzaný aj zvýšeným záujmom zo strany ľudí.

„Obrovským problémom je to, že o učiteľské pozície nemajú záujem ani pedagogickí absolventi. Tí omnoho častejšie reagujú na pozície v administratíve či v obchode, alebo dokonca aj v cestovnom ruchu,“ vysvetľuje.