Svoju jazykovú školu the Bridge založila pred dvanástimi rokmi. Rozhodla sa tak preto, lebo žiadna zo škôl, do ktorých robila pohovor ako lektorka ju svojím nastavením a hodnotami nezaujala. Klaudia Bednárová chcela robiť veci vždy inak a naplno. Podnikať začínala v malom priestore v Bratislave a bez úveru spolu s kamarátkou Mišou Vrábovou, s ktorou predtým spolu učili v jazykovke v Nitre.

Dnes má jej škola vyše štyridsať lektorov a lektoriek z rôznych kútov sveta, z ktorých viacerí súbežne učia na medzinárodných univerzitách v Spojenom kráľovstve či v Japonsku. Väčšina výučby či už verejných alebo firemných kurzov totiž aj po pandémii prebieha online.

Ivana Molnárová, CEO, Profesia
Neprehliadnite

Manažér roka 2022: Slovensku chýbajú hodnotoví lídri, hovorí šéfka Profesie Ivana Molnárová

Minuloročné tržby jazykového centra the Bridge sa po dvanástich rokoch priblížili k 450-tisícom eur. Ešte v roku 2015 boli tretinové. Pandémiou prešla firma takpovediac bez škrabanca, pretože dôraz na vzdelávanie učiteľov, pozitívny prístup k zmene a inováciám boli v jej DNA už od začiatku.

„Len kvalifikovaný a skúsený lektorský tím dokáže dlhodobo prinášať výsledky. Väčšina našich klientov si uvedomuje potrebu vzdelávania pre ich vlastný rast, preto počas pandémie investície do jazykového vzdelávania nezredukovali,“ hovorí šéfka the Bridge, predsedníčka Slovenskej komory angličtinárov a viceprezidentka Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých Klaudia Bednárová, ktorá je nominovaná na cenu TREND Podnikateľka roka 2022. Partnerom kategórie je VISA.

Široké aktivity

Cesta k úspechu nebola ľahká ani priama. K individuálnym študentom a skupinovým kurzom pribudlo firemné vzdelávanie aj rôzne špecializované kurzy napríklad právnickej angličtiny, kurz na medzinárodný certifikát koučingových zručností v angličtine alebo kurzy pre seniorov, ktoré dnes zastrešuje samostatná škola pod o. z. Pressburg Academy.

K. Bednárová je podnikateľka, ktorá neustále prichádza s novými nápadmi, ako posunúť školu ďalej. „Som zameraná na cieľ. Rada spolupracujem s ľuďmi, s ktorými viem dosahovať synergie,“ hovorí pre TREND. Energiu venovala tomu, aby vybudovala prostredie, kde sa budú ľudia radi učiť. A zamerala sa len na angličtinu, aby nerozptyľovala energiu na rôzne smery.

Že nejde o klasickú jazykovú školu svedčí aj fakt, že v názve nesie slová jazykové centrum. K škole, ktorá sídli v bratislavskom Starom meste, patrí aj kaviareň. Tú od októbra pretvorili v spolupráci s JA Slovensko na komunitné centrum pre Ukrajincov, kde môžu získať psychologickú podporu, učiť sa angličtinu a slovenčinu či sa zapojiť do rôznych krúžkov.

Okrem toho K. Bednárová spoluzakladala Asociáciu jazykových škôl SR a spoluorganizovala niekoľko rokov celoslovenskú konferenciu pre angličtinárov Elt Forum, na ktorej sa až do pandémie zúčastňovali každý rok stovky učiteľov. Chodili na ňu aj lektori zo zahraničia, keďže medzi spíkrami figurovali veľké mená z oblasti metodológie, ktoré prinášali nové metódy výučby.

Súčasťou aktivít the Bridge je divadlo Bridgin' Drama, ktoré už niekoľko rokov inscenuje v angličtine slovenskú klasiku. Aktuálne hráva v DPOH. Hercami a herečkami sú aj lektori školy. Inscenácie sú určené najmä pre študentov stredných škôl. „Mojím cieľom je vytvoriť komunitu ľudí, ktorých spája spoločný záujem. Cez angličtinu poznávajú svet. Jazyk nemá byť cieľom, ale nástrojom,“ hovorí K. Bednárová.

Zmena cez vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie by malo byť samozrejmosťou pre celú spoločnosť, je to hybná sila ekonomiky 21. storočia, hovorí šéfka the Bridge. Vrátiť sa k učeniu v štyridsiatke či neskôr, keď človek napríklad stratí prácu a musí sa rekvalifikovať, môže byť podľa nej ťažké.

„Rovnako ako si udržiavať fyzickú kondíciu je dôležité si udržiavať kognitívnu kondíciu, vďaka ktorej sme schopní sa učiť, prijímať nové informácie a získavať zručnosti. Ak sa človek pravidelne neučí, sotva sa naučí niečo na nárazovom intenzívnom rekvalifikačnom kurze. Udržiavať si kognitívnu kondičku je dôležité nielen pre samotnú kondíciu mozgu, ale i pre fungovanie na pracovnom trhu,“ konštatuje K. Bednárová.

Klaudia Bednárová, riaditeľka, The Bridge
Zdroj: archív K. Bednárovej/Jana Korček
Klaudia Bednárová, riaditeľka, The Bridge

V dnešnom svete je byť schopný sa učiť nové veci absolútne nevyhnutné, platí to nielen pre jednotlivcov, ale i pre firmy a štát. Ak sa neinvestuje do rozvoja a vzdelávania nemožno očakávať flexibilných a na aktuálne potreby trhu reagujúcich ľudí. „Kontinuálne vzdelávanie a sebarozvoj sú súčasťou práce našich lektorov a lektoriek. Človek, ktorý sa nevzdeláva a neposúva neposunie a nemotivuje ani študentov,,“ hovorí šéfka jazykovky.

Kurzy metodiky výučby, koučingu či technológií majú lektori a lektorky zadarmo, od septembra im dokonca čas strávený vzdelávaním škola sčasti honoruje. Vzdelávanie lektorov je pre školu dôležité aj preto, lebo na trhu je nedostatok kvalitných učiteľov. Platí to nielen pre Slovensko, ale pre celý svet. Škola by rástla oveľa rýchlejšie, ale je pre ňu dôležité si nielen udržať kvalitu, ale i pružne reagovať na meniace sa potreby klientov.

Veľkou transformáciou prešiel the Bridge po tom, ako si jeho šéfka našla koučov a mentorov na biznis, ako aj na odborné témy. Pomohli jej najmä s komunikáciou a s tým, aby dokázala pre svoje nápady nadchnúť aj lektorov a lektorky, aby ju nevnímali ako niekoho, kto len vydáva príkazy a neustále prichádza s novými nápadmi.

Koučingové techniky postupne implementovala aj do vzdelávania učiteľov, aby vedeli efektívnejšie komunikovať so študentmi, pomôcť im s určením si cieľov a udržaním motivácie. Peniaze nasmerované ľuďmi a firmami do vzdelávania nie sú benefitom, ale investíciou, uzatvára šéfka jazykového centra.

Ďalšie dôležité správy

Uršula Kráľová, Chief People Officer, Bloomreach
Neprehliadnite

Manažér roka 2022: Uršula Kráľová riešila akvizíciu na diaľku, v pandémii prijala stovky ľudí