Po jej nedávnom odkúpení od viacerých jej slovenských i českých zakladateľov, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí, totiž nový český majiteľ zistil, že výrobňa nemá všetky potrebné povolenia. „Plynex musíme dať do súladu so slovenskými zákonmi, lebo bývalí majitelia nemali v poriadku viaceré dôležité povolenia,“ hovorí nová konateľka slovenskej dcéry Vae Contols Monika Navrátilíková.

Plynex vyrába bionaftu v areáli podniku bývalej seredskej Niklovej hute už zopár rokov, no až nový český vlastník ide pre tento podnik na slovenských povoľovacích úradoch dotiahnuť štúdiu dopadov na životné prostredie. Výrobná kapacita Plynexu je pritom postavená na 24-tisíc ton bionafty ročne.

Výrobí tak necelú štvrtinu toho, čo najväčšia tuzemská bionaftová fabrika Meroco, ktorú pri Leopoldove postavila skupina podnikateľov okolo bývalého štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Jána Sabola.

Dodatočný legalizátor Plynexu Vae Control, ktorý sídli v Ostrave, sa zameriava hlavne na projektovanie a výstavbu skladov pohonných hmôt, no vyrába aj elektronické zariadenia pre technológie s nebezpečenstvom výbuchu a rovnako podniká aj v oblasti riadenia vodárenských a kanalizačných sústav.

Bývalý politik M. Pecina, ktorý sedí v jej vedení, pritom dlhé roky pred politickou kariérou pracoval v hutníckej oblasti. A aj z politiky si mimo pôsobenia na rezorte vnútra odniesol mnohé skúsenosti spojené s riadením národného hospodárstva. Ešte skôr bol v českej vláde námestníkom ministra priemyslu a obchodu pre nerastné suroviny, energetiku a hutníctvo a istý čas bol aj šéfom českého Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže.