Počas posledných troch rokov firmy šetrili v mnohých oblastiach, vzdelávanie zamestnancov sa však medzi ne nedostalo. Svedčí o tom prieskum z decembra 2022, ktorý dala vypracovať online vzdelávacia platforma Seduo pre český a slovenský trh. V oboch krajinách sa totiž spoločnosti zameriavajú na vzdelávanie viac, než to bolo v roku 2019. V 79 slovenských firmách, ktoré sa na prieskume zúčastnili, tento záujem narástol až o 34 percent.

Firmy volia online cestu

Slovensko sa počas tohto procesu otvorilo digitalizácii. Vďaka skúsenosti z  pandémie až 87 percent slovenských firiem, na porovnanie v Česku 79 percent, vníma online vzdelávanie ako plnohodnotný nástroj, ktorý sa môže vyrovnať klasickým formám učenia.

Musí však byť dobre pripravené a nastavené. Firmy ho tak isto považujú za nástroj, ktorý sa v budúcnosti stane hlavnou formou vzdelávania, pričom tento názor prevažuje viac na Slovensku, 60 percent, než v Česku, 49 percent respondentov.

Tento údaj by mohol v budúcnosti znamenať ešte väčší rozmach služieb v oblasti vzdelávania zamestnancov. Už v súčasnosti viac ako polovica slovenských firiem zabezpečuje školenia pracovníkov prostredníctvom externých dodávateľov, ktorí ho najčastejšie realizujú prostredníctvom kurzov, konferencií alebo online workshopov.

Musia však byť obsahovo atraktívne. Práve to totiž motivuje firmy na to, aby ich zamestnancom sprostredkovali. Dokážu im tak priniesť obsah, ku ktorému by sa pracovníci sami inak nedostali.

Aby firmy skutočne do online nástrojov investovali, musia reflektovať tiež problémy a výzvy, ktorým firma čelí, a sprostredkovať informácie, ktoré zamestnanci na výkon svojej práce skutočne potrebujú. Nejde pritom o malú sumu.

Firemné vzdelávanie v roku 2022

Viac o prístupe firiem k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov, ako aj o tom, kam táto oblasť smeruje sa dozviete na magazin.seduo.sk.

Online nástroje vzdelávania na Slovensku totiž v poslednom roku dosiahli až 53 percent vzdelávacích aktivít respondentov, čo bolo o šesť percent viac než v susednom Česku. Pritom takmer polovica slovenských respondentov, konkrétne 42 percent z nich, pri porovnaní rokov 2019 a 2022 svoje náklady na vzdelávanie zvýšila.

Obdobne to bolo aj na českom trhu, kde k tomuto kroku pristúpilo 46 percent respondentov. Tento trend by sa mal pritom udržať, pretože až 43 percent oslovených firiem plánuje tieto výdavky v nasledujúcom roku až dvoch zvýšiť. Tento údaj je rovnaký pre obe krajiny.

Čo chcú firmy a čo zamestnanci

Spoločnosti by však nemali očakávať, že sa zamestnanci budú vzdelávať len preto, že im kurzy hradia, alebo preto, že je to v ich záujme. Prax však ukazuje, že ide o presvedčenia, ktoré prevládajú vo väčšine slovenských a českých firiem. Konkrétne skutočnosť, že vzdelanie je zadarmo, uviedlo ako hlavný motivátor zamestnancov svorne až 69 percent slovenských a českých respondentov.

Ide preto o oblasť, na ktorej by mali spoločnosti zapracovať a zamestnancom poskytnúť také vzdelávanie, ktoré im v pracovnom živote skutočne pomôže. Nemalo by však ísť len o formálny obsah ako napríklad zavádzanie interných smerníc či školenie o ochrane osobných údajov.

Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovného trhu
Neprehliadnite

Dokonalí kandidáti sa minuli, firmy musia ľudí vzdelávať

Do popredia sa v uvedomelejších firmách dostáva nielen znalosť cudzích jazykov, ale aj zručnosti v oblasti digitalizácie a automatizácie. Pandémia upozornila aj na väčšiu potrebu starostlivosti o duševné zdravie. Prieskumy z Českej republiky poukazujú na to, že zamestnanci, ktorí majú nízky well-being, teda kvalitu života, sú menej produktívni.

„Sú omnoho častejšie chorí, čo spôsobuje firme priame finančné straty,“ potvrdzuje analytik pracovného trhu Tomáš Ervín Dombrovský. Takisto sa im znižuje podiel času, počas ktorého sa môžu aktívne venovať pracovným činnostiam. „U ľudí, ktorí bojujú so psychickými problémami, je to viac než 40 percent. Dokonca u pracovníkov, ktorí riešia šikanovanie na pracovisku alebo finančné problémy, ide o viac ako polovicu času,“ upozorňuje odborník.

Ďalšie dôležité správy