„Chceme všetkým našim partnerom poďakovať za ich nasadenie, ktorého výsledkom sú opäť rekordné obchodné výsledky nás všetkých a naďalej potvrdzujeme našu dynamiku rastu, najvyššiu v rámci sprostredkovateľského trhu. Pred nami sú ďalšie úlohy na vylepšenia a zachytenie nových trendov, ktoré budeme postupne zapracovávať do celkovej systémovej podpory,” vyjadril sa predseda predstavenstva Rudolf Adam.

Ďakujeme aj našim novým obchodným partnerom, ktorí sa rozhodli pre využívanie nadštandardných služieb v oblasti IT, backoffice, produktovej podpory a vzdelávania. Nárast našich nových partnerov bol takisto rekordný a naše služby tak využíva už viac ako 360 spoločností v oblasti finančného sprostredkovania.

Záujem o životné poistenie vzrástol až o 8 %, rástol aj dopyt po Hypotekárnych úveroch

Najväčšou výzvou tohto obdobia bol obmedzený osobný kontakt, ktorý bol znížený na minimum a spoločnosti si museli rýchlo zvykať na komunikáciu v online prostredí. Podľa Petra Farkaša, výkonného riaditeľa Finportal, bolo kľúčové rýchlo vytvoriť vhodné podmienky a byť partnerom a klientom k dispozícii aj napriek vzniknutým komplikáciám. „Keďže naši obchodní partneri sú na online riešenia zvyknutí a Finportal na digitalizáciu pripravený, vedeli sme s príchodom pandémie ihneď poskytovať klientský servis online,” hovorí Peter Farkaš. Vďaka výnimočnej situácii sa Finportalu podarilo pripravované riešenia naprieč finančným trhom urýchliť. „Finančné inštitúcie museli rýchlo reagovať na potreby trhu a dlho pripravované novinky sa tak dokončili oveľa rýchlejšie, aby bolo možné aj v tomto období uspokojiť dopyt klienta a finančného sprostredkovateľa.”Ani sprísnenia podmienok bánk pri poskytovaní úverov, vzhľadom na situáciu s pandémiou, nespôsobili pokles záujmu. „Jún bol tretí produkčne najsilnejší mesiac, keď sme sprostredkovali úvery v objeme viac ako 65,5 milióna eur, celkovo za prvý polrok objem v úveroch prekročil hranicu 400 mil. eur.” Podľa Petra Farkaša sa v oblasti životného poistenia situácia stabilizovala a opäť sa zvyšuje záujem o tieto produkty. „Klienti si uvedomili dôležitosť vykrývania výpadkov príjmu a aktívne sa začali zaujímať o produkty životného poistenia. Tie im vedia zabezpečiť príjem v prípade nepriaznivého zdravotného stavu. Nasvedčuje tomu aj 8 % nárast v objeme produkcie životného poistenia.” Nárast o 9 % oproti minulému roku Finportal zaznamenal aj v AUM pri investičných produktoch. Rastúci trend potvrdzuje výrazný nárast v sporiacich schémach. Počas najväčšej krízy sa výrazne znížil záujem o produkty poistenia áut a záujem o cestovné poistenie. Aj tu sa však situácia už stabilizuje. Opätovne evidujeme zvyšujúci sa záujem o produkty neživotného poistenia a objemovo sa vraciame do rastového obdobia spred pandémie.

Peter Farkaš
Zdroj: Finportal
Peter Farkaš

Investovalo sa viac online, prostredníctvom www.najpoistenie.sk

Finportal evidoval aj zvýšený záujem svojich klientov a sprostredkovateľov o investovanie, keďže mnohí z nich už majú skúsenosti s poklesmi finančných trhov z predošlých finančných kríz. „Klienti využívali situáciu na postupné nákupy. Išlo hlavne o produkty dlhodobého sporenia prostredníctvom podielových fondov,” dopĺňa Katarína Faktorová, riaditeľka divízie Životného poistenia a Investícií. Pre zefektívnenie procesu sme ako prví na trhu spustili aj online dojednávanie sporení do podielových fondov prostredníctvom online zjednávača www.najpoistenie.sk.

Edukácia a ochrana klienta na prvom mieste

Vzdelávacie aktivity našej spoločnosti boli veľmi rýchlo pretransformované do formy online vzdelávania pre všetky produktové sektory. Vzhľadom sa neistú ekonomickú situáciu počas celej doby pandémie Finportal interne zvyšoval informovanosť svojich partnerov a klientov aj v oblasti kapitálových trhov. „Bolo nesmierne dôležité informovať o možných rizikách spojených s investovaním práve v čase zvýšenej volatility finančných trhov a aj do rizikových cenných papierov v nízkom ratigovom ocenení. Edukácia a ochrana klienta je u nás stále na prvom mieste,” uzavrela Katarína Faktorová.

Petra Heseková
Zdroj: Finportal
Petra Heseková

Zmena v organizačnej štruktúre Finportal prináša nové výzvy

Peter Farkaš postupuje na pozíciu výkonného riaditeľa

S cieľom ešte viac zefektívniť procesy v rámci spoločnosti pristúpil Finportal k zmene organizačnej štruktúry. S platnosťou od 1. 7. 2020 Peter Farkaš, ktorý zastával pozíciu obchodného riaditeľa, postupuje na pozíciu výkonného riaditeľa.

Novou obchodnou riaditeľkou Finportal sa stala Petra Heseková

Petra Haseková prichádza do Finportalu s niekoľkoročnými skúsenosťami z významných poisťovní na slovenskom trhu. Predtým pôsobila na odbore spolupráce so životnými maklérmi v Allianz – Slovenská poisťovňa, kde bol jedným z jej kľúčových partnerov práve Finportal. Následne riadila externý obchod v spoločnosti NN – životná poisťovňa, kde opäť rozvíjala svoje vzťahy a znalosti z oblasti pôsobenia maklérskych spoločností.

Finportal ako technologický líder naďalej pokračujeme v investíciách do informačných systémov a zázemia pre sprostredkovateľov. V minulom roku sa nám podarilo plnohodnotne spustiť úplne nový IT systém vyvíjaný vo vlastnej réžii s názvom MYPORT plus pridať aplikáciu Finportal pre iOS a Android, doplniť porovnávač www.najpoistenie.sk o online investovanie do podielových fondov. Najnovšou novinkou z dielne broker poolu Finportal je komplexná obchodná analýza klienta, ktorá je dostupná v systémoch Finportal. „Analýza umožní vnímať klienta komplexne a vedieť mu ponúknuť ucelený obraz o možnostiach riešenia a jeho plánov do budúcnosti. Pevne verím, že aj táto technická novinka prinesie množstvo nových obchodných príležitostí,” uzavrel Peter Farkaš.

Ilustračné foto.
Zdroj: Finportal
Ilustračné foto.