„Cieľ získať aspoň časť peňazí z ťažko vymožiteľných pohľadávok sme naplnili. Sumu dva milióny eur chceme použiť na úhradu zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov,“ zhodnotil generálny riaditeľ poisťovne Martin Kultan.

Ak do 31. decembra 2017 zaplatili dlžníci na zdravotnom poistení polovicu istiny vymáhanej v exekúcii, poisťovňa ju zastavila, exekútorovi zaplatila trovy exekúcie a zvyšok dlhu ďalej nevymáhala.

Amnestia sa týkala starších exekúcií, teda tých, ktoré Dôvera podala na vymáhanie do 31. decembra 2015 a pri ktorých bol zostatok dlhu 100 eur a viac.

Dlžníkov poisťovňa vyzvala na úhradu dlhu listom s vyčíslením dlhu a s podrobným vysvetlením, ako treba postupovať.

Po zaplatení dlhu, respektíve po zbavení sa všetkých exekúcií, majú dlžníci nárok na úhradu všetkej zdravotnej starostlivosti, vrátane plánovaných zákrokov v nemocnici či kúpeľnej liečby.

Generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Martin Kultan zároveň informoval, že Dôvera očakáva za rok 2017 zisk vo výške približne cez 10 miliónov eur. „To je zhruba jedno percento z predpísaného poistného,“ dodal.

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.