Aktualizované 28.11.2012 o 13:41

Vládny kabinet stopol predaj prevádzkovateľa prepravnej plynovej siete, spoločnosti Eustream. Takýmto spôsobom sa mala pôvodne odčleniť firma od svojej 100-percentnej materskej spoločnosti, Slovenského plynárenského priemyslu (SPP). Na návrh Ministerstva hospodárstva sa odčlenenie Eustreamu uskutoční prostredníctvom modelu ITO. Namiesto odpredaja Eustreamu sa tak jeho právnym a účtovným odčlenením od SPP zriadi nezávislý prevádzkovateľ prepravnej siete. “Použitím modelu ITO zostane prevádzkovateľ prepravnej siete súčasťou vertikálne integrovaného podniku,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Plynári sa už začiatkom júla pripravovali na možný odpredaj svojej dcérskej spoločnosti Eustream. Chceli tak byť pripravení na možnosť, že vláda ponechá odčlenenie prevádzkovateľa prepravnej plynovej siete prostredníctvom jeho úplného predaja. Podľa zákona o energetike však mohla vláda do 1. decembra tohto roka rozhodnúť, ktorý model odčlenenia prevádzky prepravnej siete od výrobných a dodávateľských činností plynu nakoniec použije.

Spomínané činnosti v plynárenstve sa musia oddeliť pre zapracovanie tretieho energetického liberalizačného balíčka prijatého Európskou úniou. Ministerstvo hospodárstva na základe analýzy legislatívneho prostredia, porovnania jednotlivých spôsobov oddelenia a na základe skúseností s fungovaním trhu so zemným plynom na Slovensku nakoniec odporučilo vláde schváliť použitie modelu ITO, namiesto modelu úplného vlastníckeho oddelenia, čiže predajom Eustreamu. “Model ITO sa javí ako schopný efektívne a účinne zabezpečiť ciele sledované európskou smernicou. Pre prípad, že model ITO nebude dostatočne efektívny a účinný, tak Európska komisia, ako aj SR si ponechávajú možnosť presadiť model vlastníckeho oddelenia,“ konštatoval rezort hospodárstva.

Spoločnosť Eustream je pripravená implementovať akýkoľvek model odčlenenia od materskej spoločnosti. Podľa hovorcu firmy Eustream Vahrama Chuguryana podnik hneď po prijatí tretieho energetického balíčka pristúpil k zabezpečovaniu svojej hlavnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o energetike, teda k takzvanému unbundlingu.

Na Slovensku sa rozhodovalo medzi dvoma spomínanými modelmi odčlenenia. Do úvahy prichádzal ešte tretí model, a to ISO. Ide o model, ktorý slovenská legislatíva neprebrala do zákona o energetike priamo, ale len ako možnosť pre Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnúť o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi siete v súlade s požiadavkami modelu ISO v prípade závažného dlhodobého porušovania povinností nezávislého prevádzkovateľa prepravnej siete. Väčšina analyzovaných štátov zaviedla model ITO pre ekonomickú efektívnosť tohto modelu.

Spoločnosť Eustream je prevádzkovateľom prepravnej siete a prepravcom zemného plynu s kapacitou prepravnej siete viac ako 90 miliárd metrov kubických za rok a celkovou dĺžkou 2 270 kilometrov. Zamestnáva takmer 900 ľudí a dosahuje ročný obrat vyše 800 mil. eur. Firma odštartovala svoju činnosť 1. júla 2006 právnym odčlenením prepravných aktivít od Slovenského plynárenského priemyslu ako jeho 100-percentná dcérska spoločnosť. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. (49 %), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ. Zahraniční akcionári sa už rozhodli svoj podiel predať. O predaji rokujú s českou firmou Energetický a průmyslový holding, ktorú ovládajú českí podnikatelia Daniel Křetínský a Petr Kellner a slovenská investičná skupina J&T.

Predaj SPP sa má uzavrieť do konca roka

Predaj 49-percentného podielu Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP) by sa mal uzavrieť do konca tohto roka. Minoritný podiel SPP chcú predať zahraniční akcionári, spoločnosti GDF Suez a E.ON Ruhrgas, českej firme Energetický a průmyslový holding (EPH). “Rokovanie so spoločnosťou EPH prebiehajú nepretržite. Niekedy v decembri predložíme vláde vyrokované dokumenty súvisiace so schválením tejto transakcie. Chceli by sme to do konca roka uzavrieť,“ povedal po stredajšom rokovaní vlády minister hospodárstva Tomáš Malatinský.

Premiér Robert Fico stále žiada od pravdepodobne nového minoritného akcionára SPP silnejšie postavenie štátu v podniku. Podľa predsedu vlády Slovensko bude akceptovať, ak nemeckí a francúzski majitelia predajú svoj podiel českej spoločnosti EPH za podmienky, že sa posilní postavenie Slovenskej republiky v SPP. Ficova vláda sa snaží vyrokovať s potenciálnym novým akcionárom najmä postavenie štátu, ako 51-percentného akcionára SPP, v predstavenstve. Minoritný francúzsky a nemecký akcionár má totiž v súčasnosti v predstavenstve väčšinu, keď ovláda štyri zo siedmich kresiel. Ministerstvo hospodárstva SR (MH) sa so spoločnosťou EPH, ktorú ovládajú českí podnikatelia Daniel Křetínský a Petr Kellner a slovenská investičná skupina J&T, už dohodlo aj na predbežných princípoch budúcej akcionárskej zmluvy, ktorá by mala začať platiť po vstupe EPH do slovenských

Podľa predbežnej dohody sa zriadi v SPP pozícia interného audítora, ktorý bude nominovaný na návrh slovenskej strany. “Interný audítor bude mať najmä právo na sprístupnenie všetkých informácií a dokladov týkajúcich sa činnosti spoločnosti. Všetci členovia orgánov a zamestnanci príslušnej spoločnosti budú mať povinnosť poskytnúť internému audítorovi rozumne požadovanú súčinnosť,“ uvádza sa v návrhu akcionárskej zmluvy. Interný audítor bude primárne plniť úlohy uložené členmi predstavenstva nominovanými slovenskou stranou.

Keďže Slovensko, ako 51-percentný akcionár SPP, má predkupné právo, existovala možnosť, že minoritný podiel odkúpi naspäť štát. Ministerstvo hospodárstva a ani ministerstvo financií však na to z ekonomického hľadiska nevideli priestor.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch