Aktualizované 8.5.2012 o 16:34 o reakciu Slovak Telekomu

Slovenská telekomunikačná firma Slovak Telekom a jej nemecká materská spoločnosť Deutsche Telekom podľa Európskej komisie zrejme porušili protimonopolné pravidlá Európskej únie. Slovenský podnik podľa EK odmietol poskytovať konkurentom prístup ku svojim linkám a širokopásmovým službám.

Podľa dnešného vyhlásenia komisie, ktorá v EÚ dohliada na dodržiavanie pravidiel voľnej hospodárskej súťaže, tiež slovenská spoločnosť tlačila nadol marže pri alternatívnych prevádzkovateľoch služieb tým, že im účtovala neprimerané veľkoobchodné ceny v rozpore s pravidlami EÚ.

„Spoločnosť Deutsche Telekom by mohla byť zodpovedná za správanie svojej dcérskej spoločnosti. Obidve spoločnosti majú teraz tri mesiace na to, aby odpovedali na oznámenie námietok,“ uviedla komisia vo vyhlásení.

Problém súvisí s tým, že alternatívni prevádzkovatelia telekomunikačných služieb pre maloobchodných koncových užívateľov sú na Slovensku závislí na prístupe k veľkoobchodným širokopásmovým službám dotknutej firmy. „Spoločnosť Slovak Telekom však ukladá ťažko splniteľné technické a obchodné požiadavky,“ uviedla komisia s tým, že firma tiež využíva zdržovaciu taktiku na rokovaniach.

Správanie Slovak Telekomu, v ktorom Deutsche Telekom drží väčšinový podiel 51 percent, tak podľa predbežných zistení komisie bráni rozvoju maloobchodného trhu širokopásmového pripojenia na Slovensku.

"Slovenský trh pre širokopásmové služby je plne rozvinutý. Slovensko má jedny z najnižších cien širokopásmových služieb v rámci krajín OECD a tieto ceny neustále klesajú," tvrdil M. Vidan. Firma podľa neho svoje obchodné činnosti vykonáva plne v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže EÚ a je pripravená preukázať, že tieto pravidlá neporušila. "Slovenské súdy v minulosti opakovane rozhodli v prospech Slovak Telekomu v rôznych prípadoch údajného porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže," dodal.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch