Mesto Kapfenberg sa už v stredoveku stalo známym tým, že sa v jeho blízkosti nachádzalo ložisko železnej rudy a veľa cechov na jej spracovanie. V minulom storočí pribudla v regióne aj hydroelektráreň. V závode sa produkujú kvalitné a žiadané druhy ocele na trhu.

Nová oceliarska kapacita bude stáť takmer 350 miliónov eur. Investori sa pre Rakúsko nerozhodovali ľahko. Mnoho faktorov hovorilo proti takému rozhodnutiu.

Nakoniec zavážila skutočnosť, že sa v regióne nachádza asi 3-tisíc kvalifikovaných oceliarov. Nikde inde na svete taký počet zručných pracovníkov nie je na jednom mieste k dispozícii. Kapacita bude mať strmú nábehovú krivku.