Embraco Slovakia, ktoré v Spišskej Novej Vsi vyrába kompresory a kondenzačné jednotky, investuje v tomto roku približne šesť miliónov eur. Zhruba 2,5 milióna eur je určených pre nové technologické centrum, v rámci laboratórií. Popri tom plánuje projekty za 3,5 milióna eur. Tento objem prevažne zahŕňa štandardné investície do procesov údržby a obnovy technológií. Podrobnejšie ho firma nešpecifikovala, ale uviedla, že časť peňazí pôjde aj na dokončenie novej sociálno-administratívnej budovy. S výstavbou začali vlani a onedlho ju sprevádzkujú.

V rokoch 2010-2011 investovalo Embraco v slovenskom závode 13,5 milióna eur a zdvihlo inštalovanú kapacitu na 5,4 milióna výrobkov. Ku koncu minulého roka v podniku na Spiši pracovalo 2 451 zamestnancov, 1 995 kmeňových a 456 lízingových. Pri novej linke EM (Embraco Mini) našlo prácu celkovo 232 ľudí.

Potenciál využijú

V uplynulom roku vyrobili na Spiši 4,4 milióna kompresorov a kondenzačných jednotiek. Tieto produkty aj predali a prekonali tým rekordné objemy z roku 2007. Tržby dosiahli 217,5 miliónov eur, čo je tiež najvyššia hodnota od začiatku výroby. Svoj úspech pripisujú rozmanitej geografickej štruktúre zákazníkov z viacerých kontinentov. Od januára tohto roku pôsobí nová obchodná jednotka aj v Moskve a manažérsky podlieha slovenskému závodu.

V tomto roku plánuje Embraco vyrobiť 4,9 milióna kusov výrobkov, keďže vysoký dopyt zákazníkov pretrváva. Zámery im pomôže naplniť aj nový hlbokoťažný lis, ktorým si zabezpečili sebestačnosť vo výrobe obalov pre kompresory. Vytvoriť chcú minimálne 68 nových pracovných miest.

Embraco má viacero zámerov, ktoré si v prípade úspešnej realizácie vyžiadajú ďalšie pracovné miesta. „Korporácia každý rok prehodnocuje nové projekty a investície. A slovenský závod patrí na základe svojich pätnásťročných skúseností a výsledkov vždy medzi vážnych kandidátov,“ hovorí generálny riaditeľ Norbert Brath.

Embraco vybuduje technologické centrum

Zdroj: SITA / Miroslav Dibák

Ilustračné foto - SITA / Miroslav Dibák