Pre veľké výrobné podniky, akými sú napríklad automobilky či podniky pôsobiace v chemickom priemysle, je zabezpečenie rýchlej, presnej a efektívnej logistiky absolútnou prioritou. Od zabezpečenia prepravy súčiastok či tovaru cez ich vykládku a uskladňovanie, až po zaistenie, že sa v čas dostanú k výrobným linkám. Aby tieto procesy prebehli bez problémov, firmy potrebujú flotilu rôznych typov vozíkov a robotov, ktorej zloženie potrebujú priebežne upravovať, vozíky vymieňať, dočasne pridávať a tie nepotrebné vracať.

Kľúčový charakter prevádzky

Voľba ideálneho typu manipulačnej techniky väčšinou nie je daná odborom, v ktorom firma podniká, ale v prvom rade charakteristikou prevádzky. Nie je totiž jedno, či sa nachádza všetko v jednej hale, alebo treba tovar prepraviť do iných priestorov. V takomto prípade totiž treba myslieť na vozík, ktorý sa hodí aj do vonkajšej prevádzky.

Dôležitý je aj charakter samotného prepravovaného tovaru. Ak ide o niečo ťažšie, musí byť váha zaťažených paliet v súlade s nosnosťou vozíka. Efektivitu zvyšuje dobrá organizácia a precíznosť práce, ako aj disciplína skladníkov. Cieľom je, aby boli prepravné vzdialenosti čo najkratšie.

Výkonná Li-ion technológia

Prevažná väčšina vozíkov je už plne elektrická. Ako hovorí key account manager spoločnosti Still Slovensko Matej Hrnčár, tie súčasné s lítiovou batériou sú rovnako výkonné ako tie s dízlovým alebo LPG pohonom. Je presvedčený, že súčasným trendom je technológia Li-ion, ktorá má najvyšší výkon a dlhú výdrž. Benefitom je okrem zefektívnenia skladových procesov aj možnosť pozitívne vplývať na ekológiu. „Samozrejme sa stáva, že ak ide o špeciálne podmienky využívania vozíka, napríklad v exteriéri s náročnými podmienkami, tak spoločnosti nasadzujú aj dízlový pohon,“ dodáva Hrnčár.

Ak sa pozrieme na využitie vozíkov v skladových prevádzkach, na prvom mieste sú vysokozdvižné vozíky pre prepravu paliet. Potom nasledujú vychystávacie vozíky a napokon ručne vedené paletové vozíky. „Ak chce spoločnosť zabezpečiť najvyššiu možnú efektivitu chodu skladu, dnes už to nie je len o samotnej manipulačnej technike, ale najmä o postupnej automatizácii procesov.“

Mnohé podniky, čo sa týka manipulačnej techniky, aktuálne nahrádzajú vozíky poháňané dízlom alebo LPG elektrickými vysokozdvižnými vozíkmi. Dokonca aj firmy, ktoré prepravujú náklad vážiaci hoci aj štyri tony, už majú k dispozícii vozíky na tieto batérie.

Nevyhnutné inovácie

Okrem odvetvia, druhu tovaru, s ktorým sa manipuluje, je pre správny výber manipulačnej techniky dôležitý aj interiér a exteriér. Kým niekto potrebuje ťažnú súpravu na prepravu väčšieho objemu tovaru, iný môže mať v sklade príliš úzke uličky a preto si musí zabezpečiť malý a výkonný vozík, ktorý dokáže šikovne manipulovať s tovarom aj v obmedzených priestoroch. Niektoré odvetvia si však vyžadujú veľmi prísne bezpečnostné opatrenia, a z toho dôvodu by mala technika zniesť neraz až extrémne nízke teploty. A, samozrejme, v každom prípade je nevyhnutné myslieť na bezpečnosť personálu.

V prípade e-commerce segmentu dnes už platí, že všetko je viac o technológiách a automatizácii, ako o manipulačnej technike. Zabezpečenie rýchleho a bezchybného vychystávania je totiž základnou úlohou intralogistických systémov. Keďže objemy objednávok sú čoraz väčšie a naopak dodacie lehoty sa skracujú, vzniká silný tlak z hľadiska času aj ceny. A v tejto záležitosti práve automatizované riešenia pomáhajú prekonať spomínanú výzvu zrýchlením procesov vychystávania objednávok a znížením záťaže zamestnancov.

Ako podotýka M. Hrnčár, automatické a viacsmerové systémy majú kapacitu na prepravu rôznych položiek aj na väčšie vzdialenosti. Ako modulárna platforma sú tieto systémy navrhnuté tak, aby rástli aj s budúcimi požiadavkami prevádzkovateľa skladu.

Do chladu aj do tepla

Efektivita manipulačnej techniky je dôležitá aj v potravinárskom priemysle. Logistické systémy musia fungovať rýchlo, presne a hygienicky od skladovania, cez distribúciu až po manipuláciu na predajnom mieste. Platí však pri tom, že potravinárstvo má ako odvetvie s najrozmanitejším sortimentom aj rôznorodé požiadavky. Každopádne najčastejšie sa využívajú elektrické ručne vedené paletové vozíky, ako aj vozíky s výsuvným stožiarom, lebo pomáhajú lepšie využiť skladové plochy. Hoci sa manipuluje s tovarom neraz aj pri veľmi nízkych teplotách, aj daných skladoch sú výhodné lítiové batérie, ktoré vydržia teploty až do -35°C.

Pre chemický priemysel je dôležitý profesionálna a bezpečná manipulácia s tovarom. Vo všetkých fázach prepravy totiž musí byť podľa expertov na manipulačnú techniku zaručená bezpečnosť zamestnanca a zároveň aj ochrana životného prostredia. „Maximálna bezpečnosť, presnosť, ochrana proti výbuchu – manipulačnú techniku je preto najlepšie zabezpečiť od jedného dodávateľa, ktorý je detailne oboznámený s potrebami a nástrahami celej prevádzky,“ vysvetľuje Hrnčár, podľa ktorého v spomínanom odvetví sa najčastejšie využívajú manuálne paletové vozíky a vysokozdvižné vozíky s dobrým výkonom, taktiež zväčša elektrické.

Okrem toho sú chránené proti vniknutiu pevných prachových častíc a tiež pred škodlivým účinkom vniknutia vody. Kryt zabraňuje kontaktu elektrického prúdu s vodou a eliminuje riziko vzniku škodlivých a výbušných plynov, ktoré je bežné v prípade obyčajných batérií. Li-ion batérie nevyžadujú dopĺňanie elektrolytu, čiže nie je nevyhnutné pracovať s nebezpečnou kyselinou.