Pre malé a stredne veľké podniky sú dôležité nízke prevádzkové náklady. V protiklade k nim stojí požiadavka na schopnosť rýchlo reagovať na meniace sa potreby zákazníkov. Navyše, každý výpadok môže spôsobiť stratu kľúčových zákazníkov. Efektivita je tak pre malé a stredne veľké podniky veľmi dôležitá, pretože ich zdroje sú v porovnaní s veľkými globálnymi spoločnosťami obmedzené.

„Moderné firmy by mali venovať svoj čas rozvoju distribučnej siete, svojim partnerom a predovšetkým rozvoju služieb, ktoré im zaručujú spokojnosť zákazníkov. Naopak, nemali by vynakladať príliš veľa energie na nastavovanie a správu ich súčasnej IT siete,“ hovorí Zuzana Švecová, produktová špecialistka spoločnosti Cisco.

Miliardy zariadení na svete, stovky vo vašej kancelárii

Nasadenie bezpečnej a flexibilnej siete do firmy umožní jednoducho a efektívne pridávať nové zariadenia. Už dávno nejde o niekoľko počítačov zamestnancov. Samozrejmosťou sú smartfóny a stále častejšie firmy pripájajú i zariadenia internetu vecí.

„V súčasnosti bývajú do siete zapojené i požiarne alarmy, rôzne senzory, klimatizácie, jednoducho všetko, čo sa dá ovládať aplikáciou. Aj tieto aplikácie sa pripájajú do siete. Preto je dôležité pri plánovaní rozvoja siete vnímať aj tieto takzvané neviditeľné pripojenia a zvažovať, aký bude mať nárast týchto pripojení dopad do budúcna,“ vysvetľuje Zuzana Švecová.

3 tipy ako vybudovať pevné základy siete

Ak ste malá alebo stredne veľká firma, vypracujte si dlhodobý strategický plán pre vaše technológie. Proces nahradenia zastaraného hardvéru môže viesť k čiastočnému narušeniu či úplnému pozastaveniu firemnej prevádzky. Také narušenia môžete minimalizovať starostlivým určením krátkodobých a dlhodobých obchodných cieľov a efektívnou spoluprácou s dodávateľom sieťových technológií, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám. Ako na to?

  • Vyjdite zákazníkom v ústrety: Dnešní zákazníci očakávajú rýchlu reakciu a personalizované služby. Máte výhodu oproti väčším konkurentom, pretože môžete rýchlo reagovať na zmeny na trhu. O tú však môžete rýchlo prísť, ak má vaša sieť časté výpadky, je pomalá alebo nezabezpečená. Prispôsobivá a spoľahlivá sieť je v malých a stredne veľkých podnikoch jednoducho nevyhnutná, aby mali vaši zamestnanci bezpečný a nepretržitý prístup k informáciám o zákazníkoch. Smerovače a prepínače umožňujú prístup k dátam v reálnom čase a poskytujú tak dobrý základ pre efektívne obchodovanie.
  • Zabezpečte sa: Chráňte svoje cenné obchodné informácie s pomocou prepínačov a smerovačov. Smerovače môžu napríklad zabezpečiť sieť vstavaným firewallom a systémom prevencie narušenia (IPS) - špecializovaným softvérom, ktorý analyzuje prichádzajúce dáta a zabraňuje útokom.
  • Znížte budúce náklady: Smerovače a prepínače pomáhajú ušetriť náklady zdieľaním tlačiarní, pripojení na internet, serverov a služieb. Spoľahlivá sieť porastie s vašou firmou a prispôsobí sa podľa vašich potrieb. Nemusíte ju tak obnovovať pri každom raste firmy. Na to už je sieť pripravená.

V prípade, že si chcete produkty Cisco bezplatne vyskúšať, stačí kliknúť na túto stránku.

Efektivita IT je pre malé a stredne veľké podniky kľúčová. Ako nestrácať čas IT špecialistov?