Čo sa z rozhovoru dozviete
  • Ako sa za 30 rokov zmenil tabakový priemysel
  • Aké sú tabakové produkty novej generácie
  • Koľko z krabičky cigariet tvoria dane
  • O koľko sa zvýšia ceny cigariet v najbližšom roku
  • Aký vplyv môžu mať vyššie dane na spotrebu cigariet a rozpočet
  • Či je správne razantne zvyšovať dane z bezdymových tabakových výrobkov

Ako dlho pracujete v tabakovom priemysle?

V roku 1990 som nastúpil do tabakovej továrne v Banskej Štiavnici. Vtedy to bol štátny podnik Československý tabakový priemysel, ktorý vyrábal pre pamätníkov dobre známe cigarety Detva, Bystrica, Čárda, Lipa, Dalila a hlavne legendárnu značku  Mars, ktorú predávame dodnes.

V súčasnosti pôsobím piaty rok ako market manažér pre slovenský trh, takže po 30 rokoch som asi veterán v tejto brandži (smiech). Dnes je naša spoločnosť súčasťou medzinárodného koncernu Imperial Brands so sídlom v Bristole.

Takže 30 rokov skúseností na trhu. Tu sa natíska otázka: ako sa za ostatných 30 rokov zmenil tabakový priemysel?

Zmenil sa dramaticky a zmenil sa najmä v posledných možno desiatich – pätnástich rokoch. So vstupom Slovenska do Európskej únie prišlo k harmonizácii spotrebných daní, okrem toho môžeme pozorovať stále rastúce zdravotné povedomie spoločnosti. Na tabakových výrobkoch sa objavili obrázkové zdravotné varovania a len nedávno vošiel do platnosti zákaz predaja ochutených cigariet.

Čo bola najväčšia výzva počas celého obdobia?

Z môjho pohľadu jednou z najväčších výziev bolo zavedenie celoeurópskeho systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov – od výrobnej linky až po maloobchodnú prevádzku.

Vysledovateľnosť výrobkov je sofistikovaný, komplexný a navyše veľmi drahý systém, do ktorého vstupujú aj rôzne externé vplyvy. Dnes vedia štátne orgány, ako aj Európska komisia, odsledovať každú krabičku cigariet od jej výroby až po jej predaj – v podstate celý jej životný cyklus v rámci distribúcie.

Taký komplexný systém vysledovateľnosti nemá na Slovensku ani v Únii obdoby, a to ani pri potravinách alebo liečivách. Myšlienka toho systému je zabraňovať, aby sa na trh dostávali nelegálne cigarety.

Riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Imperial Tobacco Dušan Starý.
Zdroj: EMIL VAŠKO
Riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Imperial Tobacco Dušan Starý.

Okrem legislatívnych a regulatórnych povinností, aké ďalšie zmeny sa v poslednej dekáde udiali?

V súčasnej dobe môže spotrebiteľ nájsť okrem klasických cigariet na pultoch predajní aj produkty novej generácie ako napríklad bezdymový tabak, žuvacie tabaky, nikotínové vrecúška či elektronické cigarety.

Ktoré z týchto produktov ponúka na Slovensku vaša spoločnosť?

Na Slovensku sú momentálne dostupné nikotínové vrecúška, ale v rámci našich produktov vo svete ponúkame tak isto aj zahrievaný tabak, elektronické cigarety a podobne.

Čo je to nikotínové vrecúško?

Ide o malé vrecúško bez obsahu tabaku, ktoré obsahuje nikotín. Umiestni sa pod hornú peru a nikotín sa takto vstrebáva priamo cez ústnu sliznicu. Je to produkt, ktorý neobmedzuje dospelého fajčiara vykonávať rôzne činnosti, ako je napríklad šoférovanie. Funguje to teda veľmi podobne ako žuvací tabak, avšak bez obsahu tabaku.

Takže zdravotné riziká tohto vrecúška sú nižšie, ako v prípade fajčenia tabaku?

Sme presvedčení o tom, že je to menej riziková alternatíva voči cigaretám.

Môže aj pomôcť pri odvykaní si od fajčenia?

Určite áno. Je to jeden z produktov, ktoré by mohli slúžiť k postupnému odvykaniu od fajčenia aj preto, že tieto nikotínové vrecúška sú rôznej intenzity, čo sa týka obsahu nikotínu.

Tabakový priemysel a dane

Ako sa vyvíja profitabilita celého odvetvia?

Ziskovosť bola výrazne odlišná pred tridsiatimi rokmi v porovnaní so súčasnosťou. Okrem stále rastúcich nákladov na výrobu, logistiku a distribúciu rastie aj daňové zaťaženie.

Aké dane sa platia z jednej krabičky cigariet?

Až 80 percent z ceny škatuľky tvoria rôzne dane ako DPH, ale predovšetkým spotrebná daň. Priestor na to, aby sme zvýšené náklady premietli do ceny produktu, je preto veľmi limitovaný.

Dá sa s týmito zvyšujúcimi nákladmi žiť?

S daňami a nákladmi sa musíte vždy naučiť žiť (smiech). Keby sa nedalo, tak na slovenskom trhu už nepôsobíme. Takže áno, dá sa s tým žiť, ale, ako som povedal, je to z roka na rok ťažšie. Konkurenčný boj je z roka na rok komplikovanejší.

Teraz od Nového roka sa idú opäť zvyšovať spotrebné dane. Aký to bude mať vplyv?

Tieto dane sa premietnu do ceny výrobkov. To musíme úplne otvorene povedať.

Ako vnímate zvyšovanie týchto daní?

Čo sa týka súčasného návrhu spotrebných daní ministerstva financií, tak rozumiem požiadavke naplniť štátny rozpočet. Vieme, aká je súčasná situácia, a určite tieto peniaze budú potrebné.

Rozumieme tomuto kroku a kvitujeme, že ministerstvo financií pokračuje v systéme daňového kalendára z predchádzajúceho obdobia, čo je pre všetkých podnikateľov v našom segmente pozitívne, nakoľko trh je predvídateľný.

Dušan Starý
Začiatkom 80. rokov vyštudoval Gymnázium Andrea Sládkoviča v Banskej Štiavnici. Slovenskú vysokú školu technickú absolvoval ešte pred revolúciou. Hneď po nej začal pracovať v spoločnosti Československý tabakový priemysel, š. p., závod Banská Štiavnica. Vo firme pôsobil po jej transformácii na Slovak International Tabak, a. s., ako obchodný reprezentant. Po jej ďalšej zmene na Imperial Tobacco Slovakia, a. s., sa v roku 2015 stal Market Managerom pre celé Slovensko a v roku 2019 predsedom predstavenstva.

O čom je daňový kalendár?

Daňový kalendár hovorí o termínoch a sadzbách zvyšovania daní. Sme radi, že predchádzame situácii, aká nastala minulý rok na jeseň, keď úplne neplánovane ministerstvo financií chcelo zvyšovať dane na cigarety, čo by sme určite ako výrobcovia z časového hľadiska technicky nezvládli.

Ako by sa to prejavilo?

S veľkou pravdepodobnosťou by sa cigarety na istý čas stratili z predaja.

Ako bude vyzerať navýšenie daní pre najbližšie roky?

Súčasný návrh nárastu spotrebných daní predpokladá dvojfázové zvýšenie spotrebných daní na cigarety. To prvé v budúcom roku vo februári približne o 16 percent. A následne o ďalších 7 percent v roku 2023. Dohromady 23-percentný nárast voči súčasnému stavu.

Je takéto razantné zvýšenie pre vás akceptovateľné?

Celkový rast je v poriadku. Čo nás však znepokojuje a nie je úplne v poriadku, je budúcoročný 17-percentný nárast voči súčasnému stavu, ktorý by predstavoval nárast ceny jednej škatuľky cigariet až o 40 centov. Taký vysoký nárast by mohol viesť k cenovému šoku pre spotrebiteľov.

Naše skúsenosti hovoria, že pri takomto cenovom šoku sme blízko k nárastu dovozu nelegálnych cigariet, ktoré zasa ohrozia v konečnom dôsledku výber spotrebnej dane v budúcom období. To znamená, že áno, rozumieme tomu, súhlasíme s tým, ale každopádne by sme si dovolili navrhnúť miesto takého výrazného zdraženia budúci rok rozložiť to na nasledujúce dva roky.

Riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Imperial Tobacco Dušan Starý.
Zdroj: EMIL VAŠKO
Riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Imperial Tobacco Dušan Starý.

Takže nenamietate výšku nárastu, len jeho rozloženie v čase?

Áno, aby sme sa rozložením nárastu spotrebnej dane v čase dostali na požadovaných 23 percent. Navrhovali by sme rozložiť nárast dane na tri roky, aby v každom roku prišlo k istému navýšeniu, aby to nebolo také dramatické už budúci február. Treba aj dodať, že v minulosti sme nezažili takéto skokové zaťaženie.

Vieme že každé zvýšenie ceny tovaru spôsobí zníženie dopytu. Ako sa zmení?

Dá sa povedať, že každé zvýšenie dane spôsobí zmenu v spotrebiteľskom správaní. Budete mať spotrebiteľov, pre ktorých je aj 10 centov veľa a začnú si kupovať lacnejšiu značku. Tým daňový výnos, logicky, poklesne. Alebo prejdú na šúľanie vlastných cigariet z tabaku, ktorý je ešte o niečo menej zdanený. V krajnom prípade sa pokúsia nájsť nejaký nelegálny zdroj, a to sú nelegálne cigarety.

Pomer nákupu cigariet a tabaku by sa mohol zvýšením spotrebnej dane na cigarety zmeniť?

Podobnú skúsenosť majú kolegovia v Maďarsku, kde sa razantným zvýšením daňového zaťaženia cigariet výrazne zvýšil dopyt po tabaku na vlastnoručné šúľanie cigariet, čo malo negatívny vplyv aj na štátny rozpočet.

Už teraz mnoho krajín vrátane Slovenska bojuje s nelegálnym dovozom cigariet. Bude ich dovoz po zvýšení daní omnoho väčší?

Nemusí to nutne znamenať, že bude väčší, pokiaľ zvyšovanie daní bude v rozumnej forme. Preto je naším zámerom poukázať na to, aby sa súčasná legislatívna úprava rozložila do nasledujúcich troch rokov. Jednoducho radi by sme eliminovali veľké cenové skoky.

V súčasnosti sú ľudia ťažko skúšaní ekonomickou situáciou. Nikto nevie predpovedať, ako to bude vyzerať vo februári budúceho roka, čo sa týka kúpyschopnosti obyvateľstva. A v tomto období ich tak razantne zaťažiť ešte aj zdražením cigariet by nemuselo byť najšťastnejšie riešenie.

Zdanenie bezdymových výrobkov

Zvyšovať ešte viac sa budú aj dane z bezdymových tabakových výrobkov. Súhlasíte s tým?

Bezdymové tabakové výrobky prišli na trh v roku 2017 a podľa nám dostupných informácií sa každoročne zdvojnásobuje ich predaj. Väčšina spotrebiteľov pritom prechádza na bezdymový tabak z tradičných cigariet, čo má veľké dopady na príjmy štátneho rozpočtu zo spotrebných daní.  

Ak sú cigarety daňovo zaťažené nejakou čiastkou, tak tieto bezdymové tabakové výrobky sú zaťažené len necelou štvrtinou daňového zaťaženia cigariet. Odhadujeme, že v minulom roku vďaka nepomeru daňového zaťaženia cigariet a tabaku na jednej strane a bezdymových tabakových výrobkov na druhej strane štátna kasa prišla až o 35 miliónov eur.

Daňové straty štátu budú ešte väčšie v tomto roku? 

Ak bude tento trend pokračovať, kvôli neproporčnému zdaneniu bezdymových výrobkov predpokladáme v tomto roku potenciálnu stratu pre štát na výnose daní z bezdymových tabakových výrobkov na úrovni 65 miliónov eur. Pri zachovaní súčasného režimu zdanenia by potom táto strata štátneho rozpočtu v podobe nevybranej dane v budúcom roku presiahla až 85 miliónov eur.

Riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Imperial Tobacco Dušan Starý.
Zdroj: EMIL VAŠKO
Riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Imperial Tobacco Dušan Starý.

Tvrdíte, že rozdiel v zaťažení cigariet a bezdymových tabakových výrobkov (BTV) je neférový?

Súčasný rozdiel v ich daňovom zaťažení je príliš veľký. Nepríde mi ani férové, aby fajčiari klasických cigariet prispievali do štátneho rozpočtu 4-krát viac ako užívatelia bezdymových tabakových výrobkov.

Musíme si uvedomiť, že aj podľa navrhovaného zákona by daňové zaťaženie BTV výrobkov voči bežným cigaretám bolo len 50 percent. Som presvedčený, že súčasné výrazné daňové zvýhodnenie bezdymového tabaku oproti cigaretám nie je z pohľadu štátneho rozpočtu dlhodobo udržateľné.

Takže pri BTV sa neplatí daň približne 80 percent z ich ceny?

Presne tak, neplatí. Ak máte cigarety za 3,5 eura, tak spotrebná daň je 2,09 eura. Keď si vezmete BTV, ktoré sa predávajú za rovnakú cenu, tak tam spotrebná daň bude len 47 centov.

Aká by mala byť podľa vás daňová sadzba na BTV?

My nepopierame fakt, že BTV majú určitý potenciál byť menej rizikové, 50-percentný pomer voči cigaretám nám pripadá byť oveľa korektnejší ako dnešných skôr symbolických 22 percent.

Takže návrh ministerstva je, čo sa týka zvýšených sadzieb podľa vás korektný?

Podporujeme návrh Ministerstva financií v obidvoch kategóriách – aj čo sa týka cigariet, aj čo sa týka zahrievaného tabaku – s tým rozdielom, že by sme radi rozložili daňové zaťaženie na nasledujúce tri roky miesto zvýšenia iba v rokoch 2021 a 2023.

Imperial Tobacco Slovakia
Po rozdelení Československa, vo februári 1993 sa slovenský tabakový priemysel pod obchodným názvom Slovak International Tabak, a. s., stal dcérskou spoločnosťou tabakového koncernu Reemtsma. V máji 2002 sa Reemtsma stala súčasťou britskej spoločnosti Imperial Brands so sídlom v Bristole. Imperial Brands patrí medzi štyri najväčšie tabakové spoločnosti na svete. Najznámejšími značkami sú cigarety Davidoff, West alebo tabaky na šúľanie cigariet Drum a Golden Virginia. Prirodzená fluktuácia je vo firme len na úrovni jedného percenta a priemerná „životnosť“ zamestnanca je až 17 rokov. Za posledné 3 roky odišli do dôchodku traja zamestnanci, ktorí v spoločnosti odpracovali celý svoj profesionálny život.