EK v októbri 2014 rozhodla, že opatrenia, na ktoré sa Dôvera sťažovala, nie sú štátnou pomocou. Podľa EK totiž vzhľadom na prevahu sociálnosti a solidarity a regulačných aspektov slovenského systému povinného zdravotného poistenia, sa aktivita v tomto systéme nemôže považovať za ekonomickú aktivitu, a preto SZP a VšZP nemôžu byť klasifikované ako podniky v zmysle pravidiel EÚ pre štátnu pomoc.

„Súkromné zdravotné poisťovne uspeli na súde v Luxemburgu. Podnet pôvodne podala na Európsku komisiu zdravotná poisťovňa Dôvera, pridala sa k nej poisťovňa Union. V Dôvere vítame toto rozhodnutie, lebo potvrdilo správnosť našich argumentov, no najmä potvrdilo správnosť nášho úsudku. Trvali sme a trváme na tom, že na dôsledky zlého hospodárenia a na odstraňovanie strát v štátnych zdravotných poisťovniach (SZP, VšZP) sa nemali a nemajú skladať všetci daňoví poplatníci, teda poistenci všetkých zdravotných poisťovní,“ uviedla v reakcii na rozhodnutie zdravotná poisťovňa.

Dôvera s podporou zdravotnej poisťovne Union napadli rozhodnutie EK na Všeobecnom súde EÚ. Tento súd v rozhodnutí, ktoré zverejnil v pondelok, uznal zistenie EK, že v slovenskom systéme zdravotného poistenia prevažujú aspekty sociálnosti a solidarity a regulačné aspekty.

Podľa súdu však fakt, že subjekt ponúka na trhu svoje služby bez snahy dosiahnuť zisk, nebráni tomu, aby sa považoval za podnik. Súťaží totiž s inými subjektmi, ktoré sa snažia dosiahnuť zisk poskytovaním takýchto služieb.

Dôvera predpokladá, že celá vec sa vráti na Európsku komisiu, ktorá sa musí podnetom opätovne zaoberať. „Je to dobrá správa pre všetkých, ktorí nesúhlasia s nedovolenou štátnou pomocou a žiadajú rovnaké pravidlá pre všetkých, ktorí podnikajú na trhu zdravotného poistenia na Slovensku,“ uzavrela zdravotná poisťovňa.

Poznámka: Dôvera patrí do skupiny Penta, ku ktorej aktivitám patrí aj vydavateľstvo TREND Holding.