Začiatkom prázdnin VVS kolaudovala projekt na Dolnom Zemplíne, ktorý je spolufinancovaný z fondov EÚ. Ide o vybudovanie novej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd (ČOV). Vďaka tomu  sa na kanalizáciu pripoja obyvatelia obcí Bánovce nad Ondavou a Trhovište. Novú ČOV budú môcť časom využiť aj neďaleké Moravany. Spolu vyše 4100 ľudí bude môcť splaškové vody z domácností odvádzať skutočne ekologicky.  
„Naši pracovníci finišujú v letných horúčavách aj v Kráľovskom Chlmci. V meste sa rozšíri  kanalizácia a zmodernizuje tunajšia ČOV. Vybudovali sme takmer 18 km nových potrubí so siedmimi čerpacími stanicami a 620 kanalizačných prípojok. Pripojiť sa na verejnú kanalizáciu bude môcť vyše 3 150 obyvateľov, čistiareň bude využívať takmer 13 tisíc ľudí,“
vysvetľuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s. Ing. Stanislav Hreha, PhD..
Do konca roka by mala byť ukončená ďalšia dolnozemplínska stavba. V obciach Malé a Veľké Trakany pribudla splašková kanalizácia v dĺžke takmer 20 kilometrov, pripojiť sa na ňu bude môcť takmer 2 200 obyvateľov. Takisto sa intenzifikuje, teda rozšíri a technologicky zmodernizuje neďaleká ČOV v Čiernej nad Tisou, čím sa zvýši kvalita vypúšťaných vyčistených odpadových vôd. Túto ČOV  bude onedlho využívať vyše  10 tisíc ľudí.

Na Dolnom Zemplíne sa vďaka VVS  zlepší životné prostredieProjekty na Zemplíne umožnia odvádzať odpad z domácností ekologicky  

„Dohromady sa na novú kanalizáciu a ČOV môže pripojiť vyše 27 300 obyvateľov, čo výrazne pomáha dobiehať historický dlh, nedostatočnú kanalizačnú infraštruktúru na východe Slovenska. Môžeme hovoriť o mimoriadne pozitívnom dopade na ekológiu regiónu, pretože Dolný Zemplín dlhodobo trpí najnižšou kvalitou podzemných vôd, čo dokazujú aj každoročné náhodné merania vzoriek kvality vody zo studní v tomto regióne,“ dodáva riaditeľ S. Hreha.
Celý proces odvádzania odpadových vôd aj ich čistenia bude spĺňať prísne európske normy. Ochrana kvality životného prostredia sa jednoznačne zvýši. „Nejde len o dodržiavanie spoločných európskych pravidiel, musíme predchádzať vážnym ekologickým problémom v odľahlejších regiónoch,“ hovorí Ing. Stanislav Hreha.

Na Dolnom Zemplíne sa vďaka VVS  zlepší životné prostredie

V Trhovišti a Bánovciach nad Ondavou už môžu žiadať o pripojenie sa na verejnú kanalizáciu

V polovici júla si obyvatelia obcí Trhovište a Bánovce nad Ondavou začali dávať žiadosti o pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. „Odbočky s revíznymi šachtami sú zrealizované, domácnosti si musia pripojiť už len vnútornú kanalizáciu na revíznu šachtu. Je potrebné, aby kontaktovali príslušné zákaznícke centrum v Michalovciach, prípadne telefonicky cez Call centrum požiadali o pripojenie,“ vysvetlil Ing. Miroslav Maťaš, vedúci strediska VVS, a.s. závod Michalovce. Pracovníci vodární denne riešia žiadosti a možnosti pripojenia a takisto monitorujú jednotlivé čerpacie stanice a funkčnosť prípojok.  

Na Dolnom Zemplíne sa vďaka VVS  zlepší životné prostredie

Nová vodárenská infraštruktúra bola vybudovaná z financií štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov VVS. Obce, ktoré vodárne vyberajú do realizácie, musia spĺňať podmienky európskych výziev. V prvom rade musia byť zaradené do zoznamu tzv. hodnotiacich aglomerácií, ktoré sa Slovensko zaviazalo voči EÚ odkanalizovať na základe Národného programu SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.

Pri výstavbe zaznamenali vodári aj jedno prekvapenie. „Zaujímavý pri tejto stavbe bol napríklad archeologický prieskum v Trhovišti, kde boli objavené historické nálezy. Niektoré  boli dokonca datované z obdobia pred naším letopočtom,“ uviedol Ing. Hézsely, investičný riaditeľ VVS, a.s..  

Na Dolnom Zemplíne sa vďaka VVS  zlepší životné prostredie

pr_LJ_05_m

Spoločnosť vybudovala za 16 rokov svojej existencie stovky kilometrov nových kanalizačných potrubí, nové čistiarne odpadových vôd, desiatky starších sa zmodernizovali a rozšírili. Aj preto sa VVS stala najúspešnejšou v čerpaní financií z eurofondov. Od svojho vzniku zrealizovala takmer 25 vodárenských infraštrukturálnych projektov, na ďalších sa finišuje.

Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV v číslach:

Gravitačná kanalizačná sieť Bánovce: 3609,07m
Tlaková kanalizačná sieť Bánovce: 2811,53m
Čerpacie stanice Bánovce: 2ks
Kanalizačné prípojky Bánovce: 238ks
Kanalizačné prípojky Trhovište:  311Ks
Celkový rozpočtový náklad: 11 632 209,64 EUR
Zdroje EÚ: 9 685 072,45 EUR
Zdroje štátny rozpočet SR: 570 192,75 EUR
Zdroje VVS, a.s.:  1 376 944,44 EUR
Možnosť pripojenia sa na ČOV pre 4146 obyvateľov