Takmer polovica (48 percent) z nich plánuje v horizonte 3 až 5 rokov významné investície do nových technológií a digitalizácie a 34 percent plánuje kontrolu nákladov a produktivity so súčasnou technológiou, pričom zmenu produktového portfólia/množstva plánuje 14 percent.

Výkony firiem v prieskume potvrdzujú vlaňajšok ako pravdepodobne kulminačný rok rozvoja odvetvia. Pokračujúci rast výroby v automobilovom priemysle pocítili dodávatelia na dopyte. Tri pätiny firiem označili ako hlavný faktor zmeny tržieb objem predaja svojich výrobkov.

Na raste výroby sa prejavila aj generačná výmena produktov, najmä v slovenských závodoch automobiliek, vyše 40 percent účastníkov cítilo aj tento vplyv na svoje výkony. Zmena cien výrobkov ovplyvnila tržby len pri desatine podnikov a iné vplyvy mali iba okrajový dosah.

Podľa prieskumu konjunktúra v odvetví vlani mala vplyv aj na vyťaženie výrobných kapacít. Využitie výrobných možností v SR nad hranicou 80 percent hlásilo 60 percent účastníkov prieskumu, ktorí sa vyjadrili k tejto otázke.

Neočakávajú výrazný rast 

Najviac firiem, takmer dve pätiny, využívalo 80 až 90 percent kapacít, necelá šestina sa dostala nad hranicu 90 percent. Necelá tretina firiem využívala 60 až 80 percent kapacít a niekoľkým sa dokonca nepodarilo dosiahnuť ani 60-percentnú mieru.

Prieskum ukázal, že aj keď časť firiem očakáva slušný rast tržieb aj na rok 2019, pri strednodobom porovnaní očakávaní je zjavné, že optimizmus sa vytráca. Dvojciferný nárast tržieb v roku 2019 očakáva vyše 20 percent firiem, kým v predchádzajúcich rokoch bolo takýchto predikcií takmer raz toľko.

Výrazne sa znížil aj celkový počet firiem s rastovými očakávaniami. Takmer tretina podnikov má konzervatívne očakávania a nečaká zmenu výkonov. Pokles očakáva takmer štvrtina firiem a pri pohľade na predikcie predchádzajúcich rokov potvrdzuje značne menej pozitívne očakávania.

Tlak na nábor ľudí sa znížil

Podľa prieskumu klesol podiel dodávateľov očakávajúcich nárast počtu zamestnancov. Skoro polovica odpovedí hovorí o nezmenenom stave, čo naznačuje, že tlak na nábor ľudí sa znížil.

Po období nábehov nových modelov v automobilkách prichádza na rad zefektívňovanie výroby a dotkne sa aj dodávateľov, aj keď pri dodávkach pre niektoré modely môže dopyt s nábehom výroby ešte stúpať.

S poklesom počtu ľudí však počíta o niečo viac podnikov než s jeho nárastom. Minulý rok 47 percent dodávateľov plánovalo rast zamestnancov o 5 percent, a teraz 25 percent. Takmer všetky firmy v prieskume rátajú aj tento rok so zvyšovaním platov.

Jednou z kľúčových tém je podľa prieskumu pre veľkú časť podnikov v dodávateľskom sektore pre automobilový priemysel dostatok kvalifikovaných ľudí. Pre vyše polovicu firiem ide o faktor, ktorý komplikuje fungovanie výroby aj iných oddelení v podniku.

Ďalšia takmer štvrtina podnikov cíti nedostatok ľudí iba vo výrobných útvaroch. Podnikov, ktorým chýbajú ľudia len v nevýrobných oddeleniach, je citeľne menej.

Takmer polovica firiem, ktoré sa vyjadrili k ďalšiemu smerovaniu svojho biznisu v tuzemskom automobilovom priemysle, plánuje významné investície do nových technológií a digitalizácie práve s cieľom znížiť náklady a zvýšiť produktivitu práce.

Asi tretina firiem plánuje dosiahnuť podobné ciele so súčasnou technológiou, rovná polovica firiem, investuje do robotiky. Osmina firiem hovorí o investícii do komplexných digitálnych riešení pre celý výrobný závod. Len v malej miere sa zatiaľ hovorí o cielených investíciách do projektov analýzy veľkých súborov dát (Big Data) či kybernetickej bezpečnosti.