Globálne biznis centrum Dell Bratislava nedávno predstavilo jeden zo zaujímavých programov v tejto oblasti. Stanislav Gondžúr, dobrovoľník a lektor neziskových organizácií, približuje podobu projektu.

V čom je expertné dobrovoľníctvo iné od tradičných foriem?

Expertné dobrovoľníctvo je založené na využívaní pracovných zručností v prospech tretieho sektora. V našom prípade realizuje expertný tím Dell školenia pre neziskové organizácie. Lektormi sú ľudia, ktorých pracovnou náplňou je projektový manažment. Doteraz sme vyškolili zástupcov viac ako 100 neziskových organizácií, ako napríklad Človek v ohrození, Divadlo bez domova, Transparency International Slovensko alebo Slovenskú katolícku charitu.

Vnímate, že tradičné formy dobrovoľníctva sú na ústupe?

To určite nie. Podpore dobrovoľníctva sa systematicky venujeme viac ako 10 rokov. Rovnako sa rozvíjajú tradičné formy ako zbierky, brigády či darovanie krvi. Expertné dobrovoľníctvo je skôr rozšírením možností ako sa ľudia môžu zapojiť. Zamestnanci prichádzajú s nápadmi sami a školenia projektového manažmentu sú práve ukážkou iniciatívy kolegov, ktorá sa postupne premenila na systematický program.

V čom spočíva školenie?

Ponúkame dva druhy špecializovaných jednodňových tréningov – základný a jeho nadstavbu. Po absolvovaní tréningu dokážu účastníci lepšie zadefinovať ciele, identifikovať správne kroky v riadení projektov. Je to komplexná pomoc a máme na ňu veľmi dobré ohlasy.

Ako hodnotíte ohlasy účastníkov?

Neziskový sektor na Slovensku je veľmi rôznorodý, ako aj projekty, s ktorými prichádzajú. No všetkých spája potreba riadiť projekty efektívnejšie. V hodnotení často vyzdvihujú, že ide o dobrý mix metód, nástrojov a praktických cvičení. Veľkým vedľajším prínosom je aj networking, ktorý u nás zažívajú. Výsledkom je skutočnosť, že počet záujemcov sa stále rozrastá.

V čom expertné dobrovoľníctvo pomáha Dell-u?

Z pohľadu firmy, je asi najdôležitejším prínosom spokojnosť zamestnancov, ktorí svojimi vedomosťami, skúsenosťami a zručnosťami môžu pomôcť iným, urobiť niečo užitočné a zmysluplné s dlhodobým pozitívnym dopadom. V neposlednom rade skvalitňuje tímovú spoluprácu, posilňuje internú komunikáciu, zlepšuje branding, motiváciu a lojalitu zamestnancov.

Aké plány máte s programom expertného dobrovoľníctva?

Chceme si udržať status lídra vo firemnom dobrovoľníctve. K tomu nám mimoriadne pomáha spätná väzba od organizácií, ktoré školíme. Na základe týchto dát a skúseností chce manažment firmy dobrovoľnícky program naďalej zdokonaľovať a novým smerovaním inšpirovať aj ďalšie organizácie na Slovensku.