Distribútori liekov tvrdia, že sa zľakli neprehľadnosti možného prepojenia s lekárňami. Podľa neoficiálnych informácií by reťazce lekární na Slovensku mal ovládať najmä veľkoobchod s liekmi, teda niektoré distribučné spoločnosti. Nikto z brandže si však netrúfa verejne tieto subjekty pomenovať.

Dve najväčšie z nich – Fides Zdravotnícke zásobovania (ZZ), a.s., Viničné a Unipharma Prievidza, 1. slovenská lekárenská a.s., Bojnice tieto dohady vyvracajú. Spolu s majetkovo prepojenými ďalšími spoločnosťami pritom kontrolujú takmer 60 % dodávok verejným lekárňam na Slovensku.

Riaditeľ Fidesu ZZ Sína Niku sa dokonca vyslovuje proti návrhu na liberalizáciu podmienok vlastnenia lekární.

„Liberalizácia by nám mohla priniesť to, že niektorí podnikavejší lekárnici sa zbavia dlhov zmenou právnej formy podnikania. Vzniknú spoločnosti, ktoré v snahe prevádzkovať vlastné lekárne budú vysávať atestovaných farmaceutov z trhu. Vznikne neprehľadná situácia, ktorá nebude v prospech žiadneho subjektu liekového reťazca,“ nazdáva sa S. Niku.

Za zachovanie súčasného stavu sa vyslovuje aj generálny riaditeľ Unipharmy Prievidza Tomislav Jurik.

„Lieky sú druh produktu, pri ktorom by mal štát regulovať, komu dá povolenie na obchodovanie s nimi. Lieky sú určitou zbraňou, ktorá v rukách nekvalifikovanej osoby môže spôsobiť výraznú škodu,“ argumentuje riaditeľ druhej najväčšej distribučnej spoločnosti na Slovensku.

Snaha o čistú hru

Napriek neochote zmeniť podmienky sa Fides ZZ a Unipharma Prievidza zhodujú v pomenovaní skrytej hrozby liekového reťazca – neprehľadnosti prepojenia lekárne s jej skutočným vlastníkom. V praxi môže ísť o zmluvy o tichom spoločenstve či o prenájom priestorov a hnuteľného majetku lekárne.

„Pre distribučnú spoločnosť je naozaj veľmi lákavé vlastniť lekáreň a exkluzívne do nej dodávať lieky. A nemať starosti s marketingom, trhovo nebojovať o spoluprácu s touto lekárňou. Žiaľ, sú desiatky lekární, ktoré sú naviazané na jednu distribučnú firmu,“ naznačuje T. Jurik.

Projektový manažér Penty Group, a.s., Bratislava, ktorá je jediným akcionárom distribučnej spoločnosti Sanitas-SR, a.s., Nové Mesto nad Váhom, Juraj Luknár preto hovorí o potrebe vyjasnenia majetkových vzťahov v existujúcich lekárňach.

„Nech sa vie, koho je ktorá lekáreň, a nie že sa o tom len šepká. Súčasný stav legislatívy nevytvára štandardné prostredie,“ nazdáva sa J. Luknár. Netrúfa si pritom odhadnúť, aký podiel verejných lekární už dnes ovládajú nelekárnici. Sanitas-SR voči lekárňam, ovládaných nelekárnikmi neuplatňuje iné podmienky dodávok liekov.

„Nemáme žiaden dôvod brániť hospodárskej súťaži. Ku každej lekárni máme rovnaké podmienky a to budeme aj naďalej dodržiavať. Pre nás je dôležitá solventnosť partnera – či je schopný platiť za dodané lieky, a ak nie, či je ochotný postupovať kvalitné pohľadávky,“ uvádza J. Luknár.

Nepredpokladá, že po prípadnom vzniku oficiálnych sietí lekární zmení Sanitas-SR svoj postoj. A to ani v prípade, ak by sa časť lekárnikov rozhodla združiť do vlastnej a od distribučnej spoločnosti nezávislej siete.

„Robíme iba štandardné veci a žiadne neštandardnosti nechceme robiť ani v budúcnosti,“ uzatvára J. Luknár.

S. Niku: Ponuky lekárnikov na „užšiu spoluprácu“ sme odmietli. Ochrana pred nekalou konkurenciou

Fides ZZ podľa S. Niku už dnes uplatňuje iný prístup k lekárňam, v ktorých nie sú jasné majetkové pomery. Zväčša ide o platbu už pri dodávke tovaru a o malý objem dodávok.

Slovenská lekárnická komora dokonca presadzuje zastavenie akýchkoľvek dodávok do lekární ovládaných nelekárnikmi. To podľa S. Niku naráža na zákonnú povinnosť distribútora dodávať do každej lekárne s platnou licenciou. No aj na to, že neexistuje žiaden oficiálny zoznam, ktorý by definoval takéto lekárne.

Unipharma Prievidza eviduje približne 300 verejných lekární, ktoré podľa ich poznatkov a skúseností ostatných lekárnikov ovládajú distribučné spoločnosti.

„Podľa zákona sme povinní dodať liek do každej lekárne, (...) ale v praxi nás k tomu nikto nedonúti. Mohli by sme vyžadovať napríklad skoršiu splatnosť za dodané lieky a podobne,“ naznačuje možnosti T. Jurik.

Zdôrazňuje, že drobnými akcionármi Unipharmy Prievidza sú aj sami lekárnici. „Preto nemôžeme vlastniť lekárne, nemôžeme prevádzkovať siete lekární a ani nemôžeme podporovať konkurenciu pre čierne lekárne ovládané nelekárnikmi,“ nazdáva sa T. Jurik.

V tom sa zhoduje s riaditeľom Fidesu ZZ S. Niku, ktorý zdôrazňuje, že ani oni nevlastnia žiadnu verejnú lekáreň. Nepriamo však získali obchodné podiely v spoločnostiach poskytujúcich lekárenskú starostlivosť, a to keď v lete tohto roku kúpili 50 % akcií distribučnej spoločnosti Biama, a.s., Nové Zámky.

„Nie sme proti tomu, ak jedna z našich dcérskych spoločností kúpi obchodný podiel v inej spoločnosti, ktorá pred prijatím zákona č. 140/1998 Z.z. o lieku získala licenciu na poskytovanie lekárenskej starostlivosti,“ argumentuje S. Niku.

Aktívni lekárnici

S. Niku pripúšťa, že ak sa verejná lekáreň dostane do vážnych finančných problémov, jej majitelia – lekárnici sa často obracajú na distribučné firmy s ponukou na „užšiu spoluprácu“.

Často ide o lekárne so záporným vlastným imaním, ktorým hrozí vyhlásenie konkurzu. „Ich majitelia si však nechceli uvedomiť, že síce treba ďalej prevádzkovať takúto lekáreň so ziskom, ale bez možnosti na ten zisk siahnuť. Skrátka, že zisky v budúcich rokoch treba smerovať na splácanie záväzkov lekárne,“ prezrádza S. Niku.

Fides ZZ podľa svojho riaditeľa doteraz odmietol všetky takéto ponuky lekárnikov. A to napriek tomu, že ako najväčší dodávateľ liečiv mal voči týmto lekárňam pohľadávky a teoreticky by malo byť v jeho záujme postarať sa o ich splatenie v budúcom období.

„Nie je to súčasť našej filozofie a odmietame to. Aj keď sa stalo, že keď sme to odmietli my, prevzala takúto lekáreň konkurenčná distribučná spoločnosť,“ tvrdí S. Niku.

Existenciu takéhoto prepojenia je však v praxi veľmi ťažké dokázať, aj keď distribučné spoločnosti sa to neoficiálne dozvedia. „Veď nakoniec aj ten lekárnik nám víťazoslávne oznámil, že iní boli ochotnejší, že iní boli aktívnejší,“ uvádza S. Niku. Ani on však nechce zverejniť názvy distribučných spoločností, ktoré takýmto spôsobom získavajú vplyv vo verejných lekárňach.

Podľa jeho odhadu sa takéto prepojenie týka 25 až 30 % verejných lekární, aj keď časť z nich mohli právnické osoby získať ešte pred prijatím zákona o lieku v máji 1998.

Penta skúša sortiment

Distribučná spoločnosť Sanitas-SR prenajíma priestory a hnuteľný majetok v prípade dvoch verejných lekární – vo Zvolene a v Lučenci, čo nespĺňa kritériá pomenovania sieť lekární. Projektový manažér Penty Group Juraj Luknár túto spoluprácu vysvetľuje snahou o odskúšanie si sortimentu dodávaných prípravkov, najmä z oblasti liečebnej kozmetiky.

Podľa neho firma sa nesnaží vybudovať sieť vlastných lekární. „Nemá to zmysel vzhľadom na problémy, ktoré s tým súvisia. Uprednostňujeme jasné majetkové vzťahy a to pri súčasnom stave legislatívy nie je možné dosiahnuť,“ uvádza J. Luknár.

Na druhej strane priznáva, že istý čas o tejto možnosti uvažovali, a to práve pri príprave projektu spolupráce s dvoma verejnými lekárňami vo Zvolene a v Lučenci.

Podľa J. Luknára od tejto myšlienky nakoniec ustúpili. A to aj kvôli zmenám nákupných zvykov obyvateľov, ktorí sa postupne orientujú najmä na veľké nákupné centrá, čo môže znížiť výnosnosť lekární v centrách miest.

Ďalším dôvodom boli relatívne veľké problémy pri získavaní lekárnikov s farmaceutickým vzdelaním v prípade otvárania nových prevádzkarní, napríklad aj v nákupných centrách.

„Lekárne sú na Slovensku jedným z najzaujímavejších biznisov. No pri súčasnej legislatíve, ktorá bráni voľnej hospodárskej súťaži, ísť cestou kupovania lekární nemá nijaký zmysel,“ nazdáva sa J. Luknár.

Kým sa nezmení zákon - nezáujem

Na námietku, že distribučná spoločnosť ovládajúca sieť lekární by mala vyššiu cenu pri jej následnom predaji, J. Luknár reaguje:. „To je relatívne. Pretože ak vzťahy s lekárňami nie sú vzhľadom na súčasnú legislatívu také priehľadné, ako keby sme ich priamo vlastnili, tak to pri predaji siete vytvára prekážky.“

Podľa neho zahraniční investori požadujú v prvom rade jasné majetkové vzťahy a to v prípade zákonného obmedzenia vlastníctva lekárni a obchádzania tohto obmedzenia v praxi nie je možné.

Pripúšťa však, že záujem spoločnosti o vlastné lekárne by mohla zmeniť liberalizácia podmienok na získanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. „Dovtedy, kým sa zmení zákon, nemá pre nás význam ani o tom uvažovať,“ dodáva J. Luknár.

Foto – Miro Nôta