Košická s.r.o. Delta Management GmbH nevybočila z tieňa iných nebankových spoločností – takisto skončila v konkurze. Zástupcovia jednej z najstarších slovenských záložní pritom ešte v roku 2002 tvrdili, že svoje záväzky voči veriteľom vyrovnajú po tom, čo od mesta Košice vysúdia pohľadávku prevyšujúcu 60 mil. Sk.

Aj napriek tomu, že sa tak stalo koncom toho istého roka, musela firma na seba podať návrh na konkurz. Košický krajský súd im vyhovel – od 16. apríla tohto roka plynie veriteľom Delty Management 60-dňová lehota, v ktorej si môžu voči firme prihlásiť svoje pohľadávky.

Šance veriteľov

TREND sa vyše dvoch týždňov neúspešne pokúšal stretnúť s konateľom Delty Management Petrom Ďuricom, ktorý neodpovedal ani na e-mail s otázkami. Správca konkurznej podstaty Miroslav Kráľ uviedol, že do prieskumného pojednávania spoločnosti, ktoré sa podľa jeho odhadov uskutoční koncom júna tohto roka, sa k výške majetku v konkurznej podstate spoločnosti zatiaľ nechcel vyjadriť.

Preto ostáva tajomstvom tak hodnota majetku, ktorý vlastnila Delta Management v čase vyhlásenia konkurzu, ako aj výška jej záväzkov, pohľadávok a počet nevyplatených tichých spoločníkov.

Odhadnúť, aké šance majú veritelia na vrátenie svojich vkladov, sa dá na základe informácií, ktoré v rozhovore pre TREND poskytli na jar 2002 jej štatutári a spolumajitelia Peter Ďurica a František Vargovčák.

Delta Management je v konkurze

Z ich vtedajších tvrdení vyplýva, že na rozdiel od iných nebankových spoločností nemusí byť konkurz Delty Management pre jej tichých spoločníkov len formálnou záležitosťou.

Mali by mať reálnu šancu na vrátenie vložených peňazí, ak si stihnú v zákonom stanovenej lehote svoje pohľadávky prihlásiť.

Delta Management mala v roku 2002 podľa jej štatutárov záväzky na úrovni 60 mil. Sk a pohľadávky prevyšujúce 100 mil. Sk. „So zostávajúcimi klientmi máme uzatvorené dohody o urovnaní dlhu.

Záväzky voči nim uhradíme po urovnaní obchodného sporu s mestom Košice, ktoré nám dlhuje 70 mil. Sk,“ uviedol vtedy P. Ďurica. Nebanková firma vyhrala spor s mestom Košice v novembri 2002, kedy košický krajský súd priznal oprávnenosť jej pohľadávky vo výške 64 mil. Sk.

Z nebanky do komunálu

Delta Management vznikla v roku 1994. K jej pôvodným zakladateľom P. Ďuricovi, F. Vargovčákovi a Michalovi Sidorovi sa o dva roky pripojil Stanislav Hreha. Počas piatich rokov svojej činnosti firma zrealizovala obrat na úrovni zhruba jednej miliardy korún. Svojim tichým spoločníkom vyplácala 22,5-percentné ročné výnosy.

Prijímať vklady, vyplácať výnosy a požičiavať peniaze prestala v auguste 1999. Namiesto toho sa pustila do vymáhania pohľadávok, z čoho uspokojovala svojich tichých spoločníkov. V rámci týchto aktivít vstúpila do odpadového hospodárstva Košíc.

Jej najväčším dlžníkom spoločnosť Ekothermal 99, s.r.o., Košice. Tá mala monopol na čistenie mesta a likvidáciu odpadu. Košice však za služby neplatili. Delta Management sa exekúciou dostala k pohľadávke, ktorú voči nim evidoval Ekothermal. Neskôr sa stala jeho stopercentným majiteľom.

Od mesta si pohľadávku firma vysúdila. P. Ďurica ostal v odpadovom hospodárstve, pretože je členom dozornej rady spoločnosti Kosit, a.s., Košice, ktorá prevzala v meste kontrolu nad odpadmi.

Foto – TASR