Podľa aktuálneho zámeru, ktorý Continental predložil slovenským úradom na schválenie, plánuje spoločnosť vo Zvolene rozšíriť výrobu brzdových strmeňov zo súčasných 12 miliónov kusov ročne na 15 miliónov. Náklady na investíciu odhaduje na približne štrnásť miliónov eur.

Nové priestory 

V súvislosti s týmto plánom sa zvýši aj počet zamestnancov zvolenského Continentalu z terajších 1 300 na 1 500 ľudí. Expanzia fabriky sa premietne aj do výstavby nových výrobných a administartívnych priestorov.

Continental plánuje rozšíriť administaratívnu budovu a montážnu halu. Zároveň postaví nový sklad, budovu logistiky a pribudne aj nový vjazd do fabriky. Začiatok výstavby je naplánovaný na október tohto roku a trvať by mala deväť mesiacov.

Vlastný vývoj

Fabrika nemeckého dodávateľa pre automobilový priemysel vo Zvolene vyrába brzdové komponenty pre svetové automobilky. Okrem samotnej produkcie má ako jeden z mála dodávateľov v automotive na Slovensku aj vlastné výskumno-vývojové centrum.

Viac ako dvesto odborníkov v ňom má na starosti komplentý vývoj bŕzd a brzdových systémov vrátane softvéru pre finálnych producentov vozidiel. V roku 2015 centrum získalo kompetencie a zodpovednosť za celý vývojový proces, pričom počet ľudí stúpol zo 130 na viac ako dvesto. V súvislosti s tým pribudli aj nové priestory na testovanie prototypových vozidiel a skúšky bŕzd na dynamometroch.