Český colný úrad ukončil šetrenie dovozov spoločnosti Universal Media Corporation Slovakia (UMC), o ktoré sa starali takzvaní dovozní agenti – spoločnosti APM Global Logistics Czech Republic, Cargo Partner ČR a Metrans. Novomestský výrobca televízorov UMC preclieval dovozy komponentov na výrobu LCD televízorov z Ázie v Česku. Kontrola nenašla nič problémové. České colné úrady začali túto kontrolu po tom, čo spoločnosť vyhrala spor s Colným úradom Trenčín.

Firma ako reakciu na niekdajšiu kontrolu a nesprávne vyrubený colný dlh prestala preclievať zásielky na Slovensku. To isté spravila minulý rok v Česku po začatí kontroly u jej agentov. Po ukončení kontroly sa vracia z Nemecka preclievať do Českej republiky, čo podľa konateľa UMC Vladislava Khablieva v tomto roku znamená pre českú pokladnicu príjem cla takmer štyri milióny eur.

Do UMC prišla prvá kontrola z Colného úradu Trenčín začiatkom roka 2007, aby prekontrolovala colné doklady za roky 2004 a 2005. Po vyše roku vydala protokol, v ktorom vyrubila UMC dodatočný colný dlh vo výške vyše milióna eur. Trenčianski colníci podľa colných dokladov usúdili, že firma na Slovensko vlastne dováža rozmontované televízory, a nie komponenty na ich výrobu. Na komponenty je clo od nula po šesť percent, ale na hotové televízory štrnásť. Vysvetľovať aplikáciu Colného kódexu Európskych spoločenstiev museli prísť vysvetľovať aj experti z Veľkej Británie.

Koncom minulého júna vydalo Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky konečné rozhodnutie v celej veci, kde UMC zostalo zaplatiť dlh okolo 50-tisíc eur.

Foto na titulke - Archív