Letecký gigant Airbus naberal pôsobivú nadmorskú výšku z hľadiska čistého príjmu až do roku 2018. V tom roku  spoločnosť vykázala rekordný zisk 3,1 miliardy eur. V roku 2019 však spoločnosť konečne dovidela na koniec zdĺhavého právneho procesu týkajúceho sa francúzskych, britských a amerických úradov, ktorý končil pokutou 3,6 miliardy eur za fiškálny rok 2019.

Rekordná suma

Ako v tom čase informovala agentúra Reuters, súdna dohra, o ktorej sa protikorupční experti domnievajú, že „ide o najväčšiu sumu v histórii úplatkárstva, ukončila takmer štvorročnú krízu, ktorá viedla k rozsiahlemu prepracovaniu manažmentu a oddialeniu plánov na premiestnenie hotovostného prebytku leteckého gigantu“.

Airbus vtedy vykázal stratu 1,4 miliardy eur. Potom prišla pandémia, ktorá viedla k ďalšiemu fiškálnemu roku v červených číslach so stratou 1,1 miliardy eur. Vo finančnej správe Airbusu za rok 2020 sa uvádza: „Podnikanie spoločnosti, prevádzkové výsledky a finančná situácia boli a budú významne ovplyvnené pandémiou covidu-19. Spoločnosť naďalej čelí značným rizikám a neistotám súvisiacim s pandémiou a z nej vyplývajúcej zdravotnej a hospodárskej krízy.“

Budú aj dividendy

Nasledujúci rok však generálny riaditeľ Guillaume Faury opísal ako rok „prechodu, kde sa naša pozornosť presunula od prispôsobovania sa pandémii smerom k oživeniu a rastu“. Ako ukazuje infografika webu statista.com, toto oživenie a rast boli ohromujúce. Čistý zisk v roku 2021 vyletel do rekordných výšok: 4,2 miliardy eur.

Finančná kondícia Airbusu
Zdroj: statista.com
Finančná kondícia Airbusu

G. Faury dodal: „Silná finančná situácia odzrkadľuje vyšší počet dodávok komerčných lietadiel, dobrý výkon našich vrtuľníkov, obranného a vesmírneho biznisu, ako aj naše úsilie o obmedzenie nákladov a konkurencieschopnosť. Rekordný čistý príjem a naše úsilie posilniť čistú hotovostnú pozíciu sú základom nášho návrhu na opätovné zavedenie vyplácania dividend.“

Ďalšie dôležité správy

ILA Berlin Air Show 2018
Neprehliadnite

Airbus prekročil cieľ dodávok 600 lietadiel v roku 2021