Posledné roky znamenajú pre podnikateľské prostredie neustále dynamické zmeny. Zvyšovanie cien energií a vody sú jedným z dôvodov, prečo mnohí podnikatelia stále intenzívnejšie uvažujú nad tým, ako znížiť energetickú náročnosť svojich prevádzok alebo výroby. Firmy, ktoré nedokážu podnikať udržateľne, stále viac cítia dôsledky v podobe rastúcich nákladov, ale nemalú rolu hrá aj ich reputácia v očiach verejnosti. V konečnom dôsledku často prichádzajú o zákazky a klientov. Stále viac slovenských firiem si uvedomuje to, čo vyspelé firmy vo svete majú ako súčasť svojho podnikania už niekoľko rokov. Zameriavajú sa na obnoviteľné zdroje energie, usilujú sa o energetickú účinnosť svojho fungovania, recyklujú. Snažia sa o dodržiavanie zásad zodpovedného podnikania nastavených nielen pre jej vlastné aktivity, ale aj pre svojich dodávateľov.

Zníženie energetickej náročnosti výroby má mnoho výhod nielen pre firmy, ale aj pre spoločnosť. Je to napríklad ochrana životného prostredia, keďže energeticky náročná výroba a prevádzka majú negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia a prispievajú k zmene klímy. Zníženie energetickej náročnosti výroby môže pomôcť znížiť tieto negatívne vplyvy.

Pre samotné fungovanie firiem sú však dôležité také faktory, ako zníženie prevádzkových nákladov alebo zlepšenie konkurencieschopnosti. Zníženie energetickej náročnosti výroby môže znížiť náklady na energiu a suroviny, čo môže pomôcť zlepšiť ziskovosť podnikov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj. Podniky, ktoré dokážu znižovať svoju energetickú náročnosť, môžu byť konkurencieschopnejšie na trhu, pretože môžu ponúkať nižšie ceny a zlepšenú kvalitu produktov.

Riešení, ako upraviť fungovanie svojho biznisu tak, aby bol šetrnejší k prírode aj k firemným výdavkom je množstvo. Či už sú to solárne a fotovoltické panely, boiler so solárnym kolektorom, tepelné čerpadlá (pre vykurovanie budovy), inteligentné merače pre elektrinu a plyn alebo rekonštrukcia budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti.

Ilustračné foto
Zdroj: ČSOB
Ilustračné foto

Riešiť investície do kúpy technológii obnoviteľných zdrojov energie a alebo rekonštrukcie s cieľom zvýšenia energetickej triedy budovy však predstavuje pre mnohé firmy veľký finančný problém. Viaceré spoločnosti totiž vzhľadom na rast cien a infláciu obmedzujú svoje investície.

Ak potrebujete získať prostriedky na zníženie energetickej náročnosti výroby alebo zvýšenie energetickej triedy nehnuteľnosti v ktorej podnikáte, môžete využiť unikátny produkt ČSOB zameraný pre podnikateľov – Úver pre zdravšiu Zem. Tento úver je kvôli podpore enviromentálnych účelov financovania poskytovaný s výhodnejšou úrokovou sadzbou a zároveň bez poplatku za spracovanie úveru.

Následné úspory na nákladoch za energiu môžu pomôcť zmierniť dopad na fungovanie vašej firmy. Výhody modernizácie sa môžu prejaviť v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Zníženie energetickej náročnosti výroby a zníženie záťaže podnikania na prírodu je trendom nielen vo svete ale aj na Slovensku. Aj vďaka Úveru pre zdravšiu Zem môžete pretransformovať svoj biznis na ohľaduplnejší k planéte.