Hlavným cieľom CVVS je zamedzenie dovozu cisternového vína, ktoré sa fľaškuje ako slovenské víno a zároveň zavedenie systematickej štátnej podpory vinohradníckeho – vinárskeho sektora. Dnešnej tlačovej správe záujmového združenia Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska nerozumieme, nakoľko Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska nikdy nepodporoval a ani nepodporuje zavedenie spotrebnej dane na víno. CVVS verejne deklaroval svojich 5 návrhov na záchranu slovenského vinohradníctva, ako svoju prioritu.

1. Zavedenie trestného činu falšovania vína.
2. Udelenie dotácie na každý jeden kilogram vypestovaného hrozna vo výške 0,23 eura.
3. Zavedenie minimálneho poplatku na kontrolu cisternového vína dovezeného na Slovensko.
4. Udelenie kvót na predaj slovenského vína nadviazané na hrozno vypestované na Slovensku
5. Zakúpenie prístroja pre Štátnu veterinárnu a potravinovú správu na analyzovanie pôvodu vína.

Medzi našimi návrhmi nikdy nebolo uvedené a dôrazne uvádzame, že ani nebude, zavedenie spotrebnej dane na víno. Rešpektujeme 27 ročnú históriu záujmového združenia najväčších producentov vína Zväzu vinohradníkov ako organizácie, ktorá stála pri zrode súčasnej legislatívy. Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska vznikol ako odpoveď na katastrofálnu situáciu v slovenskom vinohradníctve, a to aj v dôsledku súčasnej legislatívy. Na Slovensku máme najmenej rodiacich vinohradov za 27 rokov, a obrovské, nekontrolované dovozy cisternového vína ktoré sa fľaškuje ako slovenské. Zároveň by sme radi zdôraznili, že CVVS včera vyzval slovenských spotrebiteľov na kúpu slovenských vín a ich uprednostnenie pred zahraničnými vínami. Z tejto výzvy profitujú všetci slovenskí vinári, bez ohľadu na príslušnosť alebo členstvo vo Zväze alebo akomkoľvek združení.

Na záver plne súhlasíme s dnešným vyjadrením ZVVS: „miesto toho, aby slovenskí vinohradníci a vinári držali spolu a ponúkali spoločné riešenia na súčasnú situáciu, tu musíme - úplne zbytočne - plytvať silami na nezmyselné a neodborné návrhy a celý sektor poškodzujúce klamlivé tvrdenia.” Preto nerozumieme dnešnej aktivite a úsiliu ZVVS, a pozývame ich na odbornú, transparentnú a vecnú diskusiu.

                           Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska
                                    [email protected]