Najväčší brokerpool na Slovensku – Finportal – bol však na túto situáciu pripravený. Vyvinul vlastný informačný systém Myport, cez ktorý klienti môžu uzavrieť zmluvu aj bez osobného stretnutia so sprostredkovateľom.

„Zdravie našich obchodných partnerov a klientov je najdôležitejšie. Osobný kontakt sme v dnešnom období vyhodnotili ako veľké riziko, preto sa ho snažíme vďaka moderným technológiám eliminovať,“ hovorí biznisová analytička a školiteľka Finportalu Michaela Šturcová. „Náš informačný systém Myport je unikátny v tom, že celý proces finančného sprostredkovania môžu obe strany – sprostredkovateľ a klient – urobiť v pohodlí svojho domova bez nutnosti stretávania. Zákonom stanovené dokumenty môže sprostredkovateľ vyplniť a poslať na odsúhlasenie a ‚podpísanie‘ klientovi elektronicky. Ten ich jednoducho potvrdí verifikačným kódom, ktorý mu systém pošle v SMS. Toto potvrdenie nahrádza fyzický podpis klienta.“

Trend uzatvárania zmlúv online je nezvratný a celosvetová epidémia nového koronavírusu technologický vývoj v tomto smere iba urýchli. Aktuálne pribúdajú ďalšie dokumenty, hlavne v sektore kapitálového trhu, ktoré klient bude môcť potvrdzovať formou SMS. Výsledkom by malo byť zníženie byrokracie, administratívnych úkonov, úspora času a šetrný prístup k životnému prostrediu. Finportal zašiel ešte ďalej a do systému Myport integroval všetky svoje kalkulačky, porovnávače a zjednávače produktov.

„Administratívna záťaž je minimálna. Vytvorenie klienta v systéme Myport je rýchle a jednoduché. Stačí stlačiť skenovanie občianskeho preukazu a údaje sa automaticky importujú do informačného systému bez nutnosti ich prepisovania. Klientove údaje stačí zadať do systému iba raz vytvorením Zložky klienta či Záznamu zo stretnutia. Do všetkých následne vytváraných dokumentov sa tieto údaje vyplnia automaticky,“ opisuje Michaela Šturcová.

Súčasťou systému Myport je jeden z najlepších porovnávačov produktov na Slovensku najpoistenie.sk. Umožňuje online porovnať a uzatvoriť produkty životného, neživotného poistenia aj investičné produkty z pohodlia domova. Systém sprostredkovateľa automaticky upozorňuje na vzniknuté chyby, čím sa eliminuje množstvo intervencií zo strany finančných inštitúcii a zabezpečuje, aby celý proces sprostredkovania bol aj v súlade s platnou legislatívou.

„Ak už aj nejaká nezrovnalosť nastane a je vystavená intervencia, systém sprostredkovateľa informuje formou elektronickej notifikácie. Pri jej riešení môže sprostredkovateľ s administratívnou podporou chatovať. Ďalším pozitívom IS Myport sú webové školenia na prácu so systémom, ktoré si sprostredkovatelia môžu pozrieť online, alebo sa k nim kedykoľvek vrátiť v archíve,“ uzatvára Šturcová.

V čase koronavírusu klientov podpis nahradí verifikačný kód.