Ziskom sa pritom dali tieto firmy porovnať s top tunajšími spoločnosťami ako napríklad Západoslovenská energetika. Ak sa ale bude o rok zostavovať podobný rebríček za aktuálne obdobie, situácia bude zrejme vyzerať už štandardne a spoločnosti Poliakov tu v takom objeme viac nebudú figurovať. Daňové zvýhodnenie pre poľských štatutárov od tohto roka pominulo.

„Podnikanie poľských daňových rezidentov u nás prostredníctvom komanditných spoločnosti malo určité daňové výhody do konca roku 2014. Vyplýva to najmä z pôvodného znenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Poľskom a Slovenskou republikou,“ popisuje Peter Pašek, riaditeľ konzultačnej spoločnosti Accace.

Už bez výhod

Podľa pôvodného znenia zmluvy sa príjmy pripadajúce na stálu prevádzkareň komplementára – daňového rezidenta v Poľsku – vynímali zo zdanenia v tejto krajine. „V súčasnosti už v obdobnom prípade platí metóda zápočtu, preto už záujem o predmetnú formu podnikania nemožno očakávať,“ dodáva P. Pašek.

Práve vlani vzniklo podľa FinStatu v Čadci najviac komanditných spoločností s poľským štatutárom, no viditeľne ich tam pribúda od roku 2011. Ako upresňuje Jana Polakovičová, finančná analytička FinStatu, zisk týchto firiem z bežnej činnosti tvoril až 95 percent zisku celého okresu Čadca.

V celej vzorke firiem sa nachádza 123 komanditných spoločností, ktoré majú štatutárov pochádzajúcich z Poľska, reálne nevykonávajú na Slovensku žiadnu podnikateľskú činnosť a väčšina z nich má vysoké aktíva – spolu takmer pol miliardy eur. To navodzuje dojem, že poľskí štatutári si v Čadci, okresnom meste v blízkosti poľsko-slovenských hraníc, zakladali firmy aj z daňových dôvodov.

Či to poľským finančným úradom nevadilo, keďže na Slovensku ich firmy zdaňovali prinajmenšom za posledné tri roky nemalé sumy, je otázne. V každom prípade sprísnením zmluvy so Slovenskom už daňové zvýhodnenie od tohto roku škrtli.

Ako giganty

Pre porovnanie, spolu zisk čadčianskych komanditných spoločností z bežnej činnosti presiahol vlani 780 miliónov eur, čo je podľa J. Polakovičovej viac ako ziskovosť každého z odvetví Slovenska. Pritom firmy z Čadce na daniach minulý rok na Slovensku spolu odviedli ani nie 40-tisíc eur.

Prečo je tunajšia komanditná spoločnosť pre konzultačné činnosti atraktívna? Viac si o výhodách tejto formy podnikania možno prečítať tu.

V skratke ale ide o zmiešané ručenie – majetkom a aj ručením do výšky vkladu. A výhodné zdaňovanie, či skôr nezdaňovanie dividend. V spoločnosti totiž figurujú dva subjekty. Komanditisti sa podieľajú na podnikaní svojím vkladom, jeho minimálna výška je pritom len 250 eur na každého.

Druhú skupinu tvoria komplementári, ktorí sa podieľajú na podnikaní spoločnosti osobne. Za záväzky ručia celým svojím majetkom. Ziska komanditnej spoločnosti sa následne delí spravidla rovnakým dielom medzi obe skupiny.

Naďalej ale táto forma podnikania na Slovensku ostáva daňovo atraktívna pre Rakúšanov. Hlavne kvôli otázke zdaňovania dividend.